Özbilinç

MentalPress 30

Özbilinç: Kendi iç hallerini, tercihlerini, kaynaklarını ve sezgilerini bilmek

 • Duygusal Bilinç,
 • Doğru Öz Değerlendirme,
 • Özgüven,

Duygusal Bilinç; Kendi duygularını ve bu duyguların etkilerini tanımak,

Bu yeterliliğe sahip olan insanlar:

 • Hangi duyguları hissettikleri ve bunların nedenini bilirler.
 • Düşündükleri yaptıkları ve söyledikleri şeylerle hisleri arasındaki bağların farkındadırlar.
 • Hislerinin performanslarını nasıl etkilediğini anlarlar.
 • Değerleri ve hedefleri ile ilgili yol gösterici bir bilince sahiptirler.

Doğru Öz Değerlendirme; Kendi güçlü yanlarını ve sınırlarını bilmek,

Bu yeterliliğe sahip olan insanlar:

 • Güçlü ve zayıf yanlarının farkındadırlar.
 • Kendilerini gözlemler deneyimlerden ders alırlar.
 • İçtenlikli geri bildirime, yeni bakış açılarına, sürekli öğrenmeye ve kendini geliştirmeye açıktırlar.
 • Kendilerine yönelik bir hoşgörü ve bakış açısı sergiliyebilirler. 

Özgüven; Kendi değerini ve yeteneklerini güçlü biçimde duyumsamak,

Bu yeterliliğe sahip olan insanlar:

 • Kendinden emin bir izlenim bırakırlar; varlıklarını hissederler.
 • Beğenilmeyen fikirleri dile getirebilir ve doğru bildikleri yolda her şeyi göze alabilirler.
 • Kararlıdırlar, belirsizliklere ve baskılara rağmen sağlıklı kararlara varabilirler.