Oturma Açıları:2 Karşı Karşıya Oturuş

MentalPress 30

Rekabet ifade eder.

Kazan/kaybet duygusu taşır.