Organizasyonlarda Strateji Kademeleri

MentalPress 30

İyi fikirler sadece üst yönetimin tekelinde olamayacağı gibi stratejik kararlar da sadece üst yönetime ait olamazlar. Ancak işleyiş açısından üst yönetim, kurumsal stratejilerle bugünü geleceğe taşırken; iş birimleri ve bölümler, geleceği bugüne taşımaya çalışırlar.

Kurumsal Strateji Hangi Sektörlerde Olmalıyız? Üst Düzey Yönetim

Değer yaratma

Kurumsal konumlandırma

Kurumsal segmantasyon

Geleceği görme

İş Stratejisi Nasıl Rekabet Etmeliyiz? İş Birimleri

Rekabet avantajı

Konumlandırma

İşlevsel Strateji Müşteri İhtiyaçlarını Karşılamak İçin İşlevsel Yetkinliklerimiz Nelerdir? Arge, Finanas, Üretim, İK, Pazarlama 

Etkinlik ve yeterlilik

Yürütme

Süreç yönetimi

Maliyet yönetimi

Kalite