Önceliklerin Belirlenmesi

MentalPress 30

Önceliklerin belirlenmesi, vizyon ve misyon temeline oturtulmalıdır.

Kişilerin ve ekiplerin amaçları ve bu amaçlara ulaşılmayı sağlayacak olan rol ve sorumlulukları, kurumun değer sistemi ve prensipleri çerçevesinde, açık bir biçimde tanımlanmalıdır.

Seçilmiş öncelikleri tanımlama ve sıraya koyma becerisini geliştirdiğimizde; hayatı başarıyla geçirilebilecek yöntemleri  kullanmaya başlarız.

Öncelikleri belirleme yaklaşımının güçlü ve zayıf  yanları

Güçlü Yanları;

Önceliklerinizin farkına varmanızı ve bunlara odaklanmanızı sağlar.

Zayıf Yanları;

Bazen Öncelikler bizim kontrolümüz dışında değişebilir.

Bizim belirlediğimiz ve odaklandığımız öncelikler önemini kaybedebilir.