02. Olumlu Niyet

MentalPress 30

Bunu neden söylüyorsunuz?

Dikkatleri inancın (olumlu veya olumsuz) amacına veya niyetine çevirmek.

Bu inanca tutunarak ne elde etmeyi umuyorsunuz?

Dikkati inancın arkasındaki amaç veya niyete yönlendirmek.