Olan Bitene Tercüman Olma

MentalPress 30

Koçluk Becerileri:1

Olan Bitene Tercüman Olma

"Olan bitene tercüman olma." İkinci ve üçüncü seviye dinleme becerilerinizle beraber, yüksek bir farkındalık duygusuna sahipsiniz. Danışanın şu an yaşadıklarının bir resmine sahipsiniz. Şu anda olanlarla ilgili hissiyatınızı ve danışanla ilgili bildiklerinizi birleştirdiğiniz zaman, çok büyük miktarda bilgiye sahip oluruz. Tercüman olma, özetle şu an neler olup bittiğini tanımlayabilme becerisidir, danışanlar çoğu zaman ne yaptıklarını ya da ne söylediklerini kendi başlarına göremezler. Veya muhtemelen detayları görür ama büyük resmi göremezler. Bu beceri ile resimlerinizi herhangi bir yargıda bulunmadan net bir şekilde danışanla paylaşırsınız. Onlara ne yaptıkları ile ilgili gördüklerinizi anlatırsınız. Bazen tercüman olmak acı gerçekleri ortaya koyar ve danışanın bununla yüzleşmesini sağlar: "Gördüğüm kadarıyla akşamlarını ve hafta sonlarını ailenden ayrı programlamaya devam ediyorsun. Geçmişte ailenin yüksek önceliğe sahip olduğunu söylemiştin ve bu mesailer verdiğin sözle pek uyuşmuyor. Neler oluyor?" Yoldaki karmaşanın etrafından dolaşmamak koçluk ortaklı­ğının bir parçasıdır. Ve karmaşaya dikkat çekmek gibi olanlara tercüman olmak koçun görevinin bir parçasıdır. Bu karmaşayı düzeltmek ise danışanın görevidir.

Tercüman olma, danışanların hareketleriyle veya harekete geçmemeleri sonucu or­taya çıkan durumu görmeleri için noktalan birleştirmelerine yardımcı olur. Koç olarak gördüklerinize, tüm koçluk tekniklerinde olması gerektiği gibi, haklı olma ve doğruyu gösterme endişesine kapılmadan tercüman olma sorumluluğunuz vardır. Haklı olmaya gerek olmadan gördüğünüzü açıkça söyleyebilme ve karşı görüşlere ve farklı çıkarımla­ra yer bırakabilme, bu becerinin aktif doğası adına çok önemlidir. Koçlar haklı çıkma baskısı ya da ihtiyacını bir kenara bırakabildikleri sürece, doğru gözükeni söyleyebilme adına çok büyük bir özgürlüğe sahip olacaklardır. Danışanlar için bunun ifade edildiğini duymak da büyük bir hediyedir.

Örnek Diyalog

Danışan:... işte bu sebeple bu alternatif planı oluşturdum. Bence bu man­tıklı bir alternatif. Sanırım verdikleri son teslim tarihlerine uyabilirim.

KOÇ: Bu taraftan kulağa nasıl geldiğini söyleyebilir miyim sana?

Danışan: Tabii ki. Bir yerlerde bir boşluk mu gözünüze çarptı?

KOÇ: Aslında hayır. Planın sağlam olduğundan eminim. Ancak bu bana senin, diğer insanların taleplerini ne kadar mantıksız ve kişisel olarak sana ne kadar maliyetli olursa olsun yerine getirme alışkanlığın gibi gözüküyor. Busenin değiştirmek istediğini söylediğin şeylerden bi­riydi. Bu sanki biraz geri adım atmak gibi gözüküyor.

Uygulama: Danışandan yaşadığı bir olayı, iyi giden ve pek de iyi gelişmeyen detaylarla birlikte anlatmasını isteyin. Danışan olayını anlatırken sizin göreviniz, olan bitene tercüman olmaktır.