Ödül

MentalPress 30

Ödül, çalışanları hedefler doğrultusunda daha çok çalışmak için motive eder.

İyi bir ödülde bulunması gereken özellikler şunlardır;

•    Çalışanlarınızın koyduğunuz hedefler doğrultusundaki davranışlarını ödüllendirmelisiniz. Aksi takdirde, hedefe ulaşma konusundaki motivasyonları azalır.

•    Ödül, yerinde ve çalışanın performansına bağlı olarak verilmelidir. Rastgele verilen bir ödül, hem çalışanın nem de iş arkadaşlarının motivasyonunu düşürür.

•    Verdiğiniz ödüller, adaletli olmalıdır. Başarılı bir çalışan, başarısız bir çalışanla aynı ödülü alırsa de moralize olur.

Başlıca Ödüller

  • Ücret Artışı
  • Prim
  • Terfi
  • Eğitim
  • İzin
  • Esnek Çalışma Saatleri

Ücret Artışı;

Ücret, çalışanın ekonomik gücünü, toplum içindeki saygınlığını, otoritesini ve geleceğe olan güvenini artırır.

Özellikle, çalışmalarının tek nedeni para kazanmak olan çalışanlar için ücret artışı en iyi ödüldür.

Zaten bu tür kişilerin farklı bir ödül isteği ve beklentisi yoktur.

Prim;

Yüksek performansa verilen en bilinen ödül primdir.

Prim, çalışanların çoğu için en değerli motivasyon aracıdır.

Primin miktarı ve bunu elde etmek için ne seviyede bir performans gerektiği açık bir şekilde çalışana aktarılmalıdır.

Terfi;

Performansını sürekli geliştirme gayreti içerisinde olan, hırslı çalışanlara terfi fırsatı verilmesi, onların motivasyonlarını yükseltir.

Terfiler, genellikle ücret artışını beraberinde getirdiği için ücret ihtiyacı, gelişim ihtiyacı ile birlikte karşılanır.

Eğitim;

Özellikle gelişim ve başarı ihtiyacı yüksek olan kişilere kendilerini geliştirmeleri için imkan tanımak ve eğitimlere katılımını sağlamak önemli bir ödüldür.

İzin;

İznin çalışanlar üzerinde oldukça yüksek bir motivasyon el etkisi olduğu saptanmıştır.

Çalışanlara günlük, haftalık veya aylık kotalar vererek, bu kotalara ulaştığında veya belli bir görevi başarıyla tamamladığında çalışana ücretli izin verilir.

Esnek Çalışma Saatleri;

Esnek çalışma saatleri, çalışanlara günün istedikleri saatlerinde çalışma özgürlüğünü vermektir.

Özellikle günün belirli saatlerinde daha verimli ve yaratıcı kişiler için oldukça motive edici bir yöntemdir.