NLP Uzman Pratisyen

MentalPress 30

NLP Uzman Pratisyen

Hedef Kitle: Yaşamını ellerine almak isteyen herkes,

Süre: 4 Gün ( 09: 00-16: 00)

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

Seminerin Amacı:

NLP yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, zihnin işleyişi ile ilgili, yetmişli yılların sonlarına doğru Amerika’da geliştirilmiş bir model ve metodolojidir.

Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Hedefler: Bu seminer sonunda katılımcıların;

·       Davranışsal boyutta inanç sistemleriyle çalışabilmeyi,

·       Nörolojik düzeyleri,

·       Dil kalıplarını,

·       Değerleri belirlemeyi,

·       Kendi kendine hipnoz tekniklerini,

·       Metafor kullanımını,

·       Meta programları,

·       Danışanın meta programları,

Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Eğitim Yöntemi:

·       İnteraktif bilgi paylaşımı,

·       Oyunlar ve değerlendirmeleri.

·       Video sunumu üzerine tartışmalar.

İçerik:

İnanç sistemleriyle çalışma:

Birçoğumuz yapmış olduğumuz işte başarılı yada başarısız olmamıza neden olan zihinsel dinamiklerin farkında dahi değilizdir. Oysaki başarılı olmak zihnimizin içinde başlar. Bizi başarısızlığa sürükleyen ve sürekli frenleyen zayıflatıcı inançlarda bilinçaltımızda yer alır ve güncel yaşam içerisinde bir görev yada zorluk ile karşılaştığımızda bunlar kendisini "ben bunun için çok yaşlıyım" yada "o kadar akıllı ve tecrübeli değilim" vs. gibi sözlerde açığa çıkarıverirler.

Zihnimiz içerisindeki inançlar kaderimizi sürekli etki altında bulundurur. Eğitimin bu bölümünde inanç sistemlerinin nasıl oluştuğunu, yaşamımıza etkilerini ve nasıl değiştirilebileceklerini öğrenin. Yaşamınızda sizi hedefleriniz doğrultusunda destekleyen inanç sistemleri edinin.

"NLP ve inanç sistemleri ile çalışma" bölümünde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

·       İnanç sistemleri ve türler

·       İnanç sistemlerinin etkisi

·       Kimlik ve özdeşleşme

·       İnanç sistemlerin oluşturulması

·       Kendi inanç sistemlerimizin analizi ve değişim teknikleri,

·       Çelişkili inanç sistemlerin entegrasyonu

·       Dickens Modeli

·       Zaman çizgisinin yeniden yazılması

Nörolojik Düzey Çalışmaları ve Kimlik tasarımı:

Eğitimin bu bölümünde, zaman içerisinde zihnimizde kendimiz hakkında oluşturmuş olduğumuz resmi inceleyeceğiz. Kendi kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz yada tanımlamak isterdiniz? Öz tasarımımız da yapmış olduğumuz çalışmalar kendi kimliğimizle ilgilidir.

"NLP ile Öz Kimlik Tasarımı" bölümünde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

·       Nörolojik düzeyler

·       Meta - Ayna tekniği (R.Dilts)

·       Nörolojik düzeyler üzerinden hedef belirleme çalışmaları

·       Nörolojik düzeyler üzerinden bütünsel koçluk çalışması

·       Nörolojik düzeyler üzerinden ilişki analizi

·       Nörolojik düzeyler üzerinden yönetim ve geri bildirim stratejileri

·       Öz tasarıma giriş

·       Ben kimin ? Özün tanımlanma çalışmaları

·       Geleceğe yönelik öz- tasarımı

Ağız çabukluğu kalıpları:

Sizi dar duruma düşüren sorulara kıvrak yanıtlar verin. Sınırlayıcı inançların etkisini zayıflatarak, ustaca kullanılan dil kalıplarıyla yeni bir anlam kazandırın.

"NLP Ağız çabukluğu kalıpları" bölümünde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

·       Giriş, amaç, yeniden tanımlama

·       -se -sa kalıbı

·       Çerçeve boyutunun değiştirilmesi

·       Analoji oluşturma, yeni sonuç yaratma

·       Kriterlerin hiyerarşisi, meta çerçeve

·       Düzey inme, düzey çıkma

·       Dünya modeli, gerçeklik stratejisi, karşı örnek...

 

 

Değerler ve yaşam stili çalışmaları:

Özgürlük, sevgi, dürüstlük, başarı gibi değerler içimizdeki motivasyon duygusunu kamçılayan unsurlardır. Onlar davranışlarımızı biçimlendirir. Onlar için insanlar birçok şeye katlanma ve savaşmaya hazırdır. Buna rağmen birçok insan kendi değerlerinin neler olduğu konusunda emin değildir. Hatta arkadaşlarımızın, eşimizin yada müşterilerimizin değerleri hakkında bildiklerimiz genelde daha da kısıtlıdır ve bunları dikkate almayı da unutabiliriz.

Değerlerimiz konusunda bir düzenimiz ya da değerler hiyerarşimiz yoksa, bu değerler zaman zaman birbiriyle çelişki içine düşebilirler. Örneğin aile ile kariyeri arasında gerilimde kalan binlerce insanda olduğu gibi.

Eğitimin bu bölümünde değerlerin oluşumu ve değerler hiyerarşisinin düzene sokulması üzerinde durulur. Her birey kendi değerler hiyerarşisini oluşturup, birbiriyle çelişen değerlerini düzenlemeye çalışır. Enerji ve huzur dolu bir yaşamın en önemli koşullarından biri de, insanın kendi değerleriyle uyum içerisinde yaşamasıdır...

"NLP Değerler ve Yaşam Stili" bölümünde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

·       Giriş, değerlerin analizi

·       Değerler hiyerarşisinin keşfedilmesi

·       Hiyerarşinin değiştirilmesi

·       Değer çakışması

·       Yaşam kuralları

·       Slogan tasarımı

Dönüşüm

Zihinsel bir maceraya ve değişime hazır olun. Başka insanların erişmek için yıllarca uğraştığı zihinsel kaynaklara dakikalar içerisinde ulaşmanın yolu. Özünüzü harekete geçirin, ve değişime zihinsel kaynağınızdan yola çıkın.

"NLP Öz-Dönüşüm Uygulamaları" bölümünde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

·       Giriş ve tanımlamalar

·       Çekirdek varoluş halleri

·       Kullanım alanları

·       On aşamada dönüşüm tekniği

·       Velilerin zaman yolunun yeniden çizilmesi

Gelişmiş Hipnoz Teknikleri:

Bu bölümde temel ve ileri düzey hipnoz uygulamaları konusunda eğitim verilir.

"NLP ve Gelişmiş Hipnoz Teknikleri" bölümünde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

·       Trance endüksiyon teknikleri

·       Posthipnotik görevler

·       İdeomotorik sinyaller

·       Kendi kendine hipnoz

·       Gelişmiş metafor tasarımı

·       Güncel iletişim süreçlerinde trance tekniklerinin kullanımı

·       Trance skriptlerinin analiz edilmesi

·       Video gösterimi...

 

 

Metafor tasarımı ve kullanımı:

Güncel yaşam içerisinde sürekli metaforlarla karşılaşırız. Gandhi, Buddha, Hz. Isa ve benzeri büyük önderlerler de az söz ile çok şey anlatabilmek için metafor anlatımlarından istifade etmişlerdir. Bizler de metaforları, günlük yaşam içinde etkili bir biçimde kullanmayı öğrenebiliriz.

Metaforlar günümüzde eğitim, terapi, satış ve pazarlama gibi birçok alanda etkili olarak kullanılıyor.

"NLP ile Metafor Tasarımı" bölümünde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

·       Metaforların faydası - etkisi

·       Metafor anlatımın inşa edilmesi

·       Çift kanallı endüksiyon

·       İç içe geçmiş hikayeler

·       Hatalı yorumlanma tehlikesi

·       Metafor sunumu

·       Sembolik çalışması

Meta-Programlar:

Meta programlar kendisini davranış ve tutum olarak açığa çıkaran algısal filtrelerdir. Bizim, bilincimiz ile algılamış olduğumuz bilgiyi bilinçdışı süzme, ayıklama ve düzene sokma işlemlerinden geçirirler. Kendinizin ve başkalarının algı filtrelerini keşfedip bunlardan faydalanmayı öğrenin.

"NLP Meta Programlar" bölümünde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

·       Algı filtreleri, filtrelerin yapısı ve önemi

·       Bilgi işlemedeki yeri

·       Motivasyon oluşturmada yeri

·       Proaktif - Reaktif, yönelim - kaçınma, iç referans - dış referans

·       Genel - ayrıntı, kendim - başkaları, seçenekler - prosedürler

·       Strese karşı tepki şekilleri, aynılık - farklılık, zamansal farklılıklar

Elmas Tekniği

Elmas tekniği bünyesinde birçok NLP tekniğini barındırır ve özellikle sorun çözümleme yada yaratıcık gerektiren alanlarda başarıyla kullanılabilir.

Elmas tekniği, koçluk veya yaşam koçluğu uygulamalarında, sorun olan konuların, farklı bakış açılarından değerlendirilebilmesini sağlayarak sorun olan durumun çözümlenmesini sağlar.

"NLP Elmas Beyin Fırtınası Tekniği" bölümünde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

·       Elmas haritasının oluşturulması

·       Beyin fırtınası

·       NLP varsayımları

·       Yaratıcılık stratejisi...

İleri Düzey Alt modalite Çalışması

Subjektif algısal dünyanın programlama dilini öğrenin. Elinizdeki bu araç ile hızlı ve hedef odaklı, duygusal durumu etkileyebilirsiniz.

"İleri Düzey Alt Modalitele" bölümünde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

·       İnanç sistemlerin değiştirilmesi

·       İstemdışı işler için motivasyon oluşturma

·       Korkuların giderilmesi

·       Hızlı Fobi (Sinema) Tekniği...

Modelleme:

İleri düzey NLP modelleme yöntemi ile başarılı davranış kalıplarını modelleyin. NLP bilimi, modelleme çalışmaları ile başlamıştır. Siz de başarılı sonuçlar üreten insanların stratejilerini modelleyip, kendiniz ve başkaları için öğrenilebilir hale getirin.

"NLP ile Modelleme" bölümde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

·       Modellemeye giriş

·       Modellemede genel tutum

·       Modellemenin temel aşamaları

·       R.Dilts modelleme yöntemi

 İleri Düzey Stratejiler

Her insan davranışı ardında onu yöneten bir strateji yer alır. NLP, alanlarında uzman olan kişilerin stratejilerini modelleyip öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştıran bir sistem geliştirmiştir. Bu sayede yaratıcılık, motivasyon, karar verme, esneklik ve benzeri beceriler artık tesadüfen oluşan duygusal kaynaklar olmaktan çıkarılıp, bilinçli kullanılabilir araçlar haline geliyor.

"İleri düzey NLP Stratejileri" bölümünde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

·       Stratejinin açığa çıkarılma süreci

·       Stratejilerin uygunluk kriterleri

·       Doğru yazma stratejisi

·       Esneklik stratejisi

·       Stratejilerin yararlanılması

·       Stratejinin kurulması, kesilmesi ve kullanım alanları

Virginia Satir Modeli ve Sistematik dizilim çalışmaları:

Virginia Satir NLP bilimin oluşumunda büyük katkısı olan zamanının en başarılı aile terapistlerinden biriydi. Virginia Satirin çalışmaları, Richard Bandler ve John Grinder tarafından modellenerek birçok NLP tekniğinin yapısına entegre edilmiştir.

Eğitimimizin bu bölümünde özellikle iletişim alanında rol oynayan Satir-tipolojilerini yakından inceleme fırsatı bulacağız.

"NLP Satir Modeli" bölümünde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

·       İletişim modeli

·       4 Satir Tipi

·       Parçalar arası dizilim çalışmaları