NLP Pratisyenlik

MentalPress 30

NLP Pratisyenlik

Hedef Kitle: Yaşamını ellerine almak isteyen herkes,

Süre: 4 Gün ( 09: 00-16: 00)

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

Seminerin Amacı:

NLP yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, zihnin işleyişi ile ilgili, yetmişli yılların sonlarına doğru Amerika’da geliştirilmiş bir model ve metodolojidir.

Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Hedefler: Bu seminer sonunda katılımcıların;

·       Öğrenme ve davranış değişikliği süreci,

·       NLP yöntemlerini,

·       NLP varsayımları,

·       Mükemmeli yakalamış, konusunda dahi insanların o sonuçlara nasıl vardığını modelleyen bir ustalık,

·       Bireysel müdahale yeteneğinizi arttırarak, NLP varsayımlarını kendi benliğinizle bütünleştirirsiniz.

·       Uyum sağlama ve önderlik,,

·       Kaynakları harekete geçirebilmeyi,

·       Çapalama,

·       Temsil sistemleri,

·       Alt duyular,

·       Algısal pozisyonları,

·       Meta model kalıpları,

·       Yeniden çerçeveleme,

·       Zaman çizgisi ,

Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Eğitim Yöntemi:

·       İnteraktif bilgi paylaşımı,

·       Oyunlar ve değerlendirmeleri.

·       Video sunumu üzerine tartışmalar.

İçerik:

Algılama

Başarılı bir iletişimin ilk koşulu, yoğunlaştırılmış bir algılamadır. Ancak, söz ve davranışlarımızın karşınızdakinde meydana getirmiş olduğu tepkileri gözlemleyebildiğimiz taktirde, konuşmanın akışını yönlendirebiliriz. NLP Practitioner eğitimine algılarımızı bilinçli bir şekilde yönlendirme ve konsanstrasyon uygulamalarıyla başlıyoruz. Eğitimin ilerleyen bölümlerinde bu konudaki teknik repertuarımızı genişleteceğimiz gibi, pratik uygulamalarla algılama yetimizden de en iyi şekilde faydalanmayı öğreniyoruz.

"NLP ve Algılama" bölümünde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

 • Başkalarıyla iletişim içerisindeyken kendimizi algılayabilme becerimizin geliştirilmesi
 • Beden dili ve ses izdüşümün bilinçli algılanması, yorumlanması ve kullanım alanları
 • Algısal dil kullanımındaki farklılıkları çözümleyebilme becerisinin geliştirilmesi
 • Kalibrasyon, derecelendirme, geri bildirim verme ve alma çalışmaları

 Uyum sağlama ve önderlik

İletişimin ustaları, karşılarındakilerle iletişime girerken onların dünyasına bir adım atarlar ve uyum dolu bir ilişki inşa ederler, daha sonra bu ilişkinin sağlamış olduğu güven duygusuyla önderliğe geçebilirler. Sözlü ve sözsüz iletişim sanatını kullanarak, güven dolu ilişkiler kurup iletişim süreçlerini yönlendirmeyi öğrenin.

"NLP Uyum Sağlama ve Önderlik" bölümünde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

 • Aynalama yöntemiyle uyum sağlama
 • Güven Sağlama
 • Ses ve İfade uyumu
 • Beden dili uyumu
 • Önderliğe geçiş
 • Bilinçli uyum bozma
 • Aktif dinleme

 Kaynakları harekete geçirme

Ruhsal durumumuz yaşamımızı sürekli etkiliyor. Ruhsal durumumuzu, içinde bulunduğumuz durumun gereklerine göre ayarlayabilme yeteneği, bize daha çok başarı ve yaşam sevinci sağlar. Bunun da ötesinde başka insanların ruhsal durumunu - duygularını değiştirebilme yeteneğini pekiştiren insanların toplumda daima vazgeçilmez bir rol oynadığını görebilirsiniz.

"NLP Kaynakları Harekete Geçirme" bölümünde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

 • Mevcut kaynakların kendimizin ve başkalarının durumunu olumlu yönde etkileyebilmek için kullanımı
 • Depresyon tutukluk ve verimsiz duygu durumlarını değiştirebilmek için fizyolojimizi değiştirme.
 • Bedensel güç kaynaklarını harekete geçirilmesi
 • "Sanki durumu" prensibi ve kullanımı

 Çapalama

Psikolojik doğal şartlanma mekanizmasını güncel yaşamınızda hedefleriniz doğrultusunda kullanılabilir hale getirin. İhtiyaç duyduğunuz duygu durumlarını istediğiniz zaman çağrıştırabilmeyi öğrenin ve sizi kısıtlayan, tutsak eden olumsuz duygu durumlarını çözümleyin.

"NLP Çapalama" bölümünde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

 • Çapalama, teorisi, tanımlamalar, teknik akışı
 • Var olan çapaların ortaya çıkarılması
 • Çapa atma
 • Olumsuz çapaların gücünü kesme
 • Çapa zincirleme ve üstüste dizme
 • Çapaların örtük kullanımı
 • Gizli çapalama
 • Satış ve pazarlamada çapaların etkisi

 Temsil Sistemi

Karşınızdakilerin duyular dünyasına bir adım atarak, hem kendinizi karşınızdakine daha iyi ifade edin, hem de karşı taraftan daha iyi anlaşılın. Öğreneceğiniz teknikler iletişiminize yepyeni bir boyut kazandıracaktır.

"NLP Temsil Sistemi" bölümünde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

 • Temsil sistemlerine giriş
 • Farklı duyularımız
 • Dil ve duyusal sistem ilişkisi
 • Etkileşimdeki uyumu derinleştirmede temsil sisteminin kullanımı
 • Karşındakinin temsil sistemini bulma
 • Gözle erişim ipuçları
 • İpuçlarının kullanımı
 • Temsil sistemini satışta kullanımı

 Algısal Pozisyonlar

Genelde insanlar durumu algılamış oldukları perspektifin esiridirler. Algılama perspektifinizi genişletmek ve esneklik kazanmak öğrenilebilir. Gerektiği durumlarda kendimize ve başkalarına alışkın olduğumuz perspektifin dışından bakarak, daha önce göremediğimiz detaylar bulabileceğimiz gibi, olumsuz duygu durumlarıyla bağdaşık deneyimlerden yapıcı yeni çözümler üretebiliriz.

"NLP Algısal Pozisyonlar" bölümünde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

 • Algısal pozisyonlar 1-2-3
 • Çözüm odaklı ilişki analizi ve koçluğu
 • Alıştırmalar...

 Hedef çalışmaları

Hedeflerinizi NLP uygunluk kriterlerini göz önüne alarak yeniden değerlendirin ve arzu ettiğiniz yaşamı adım adım gerçekleştirin.

"NLP Hedef Çalışmaları" bölümünde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

 • Tote Süreci
 • Hedef Belirleme Kriterleri
 • Disney Beyin Fırtınası Modeli

 Meta model

Dilin sihirine tanık olun. Dil, etkin iletişimin önemli parçası olmanın yanında hızlı ve hedef odaklı değişiminde anahtarı. Bu NLP tekniği ile günümüzün önemli dil araçlarından birine sahip olun, ve hedef odaklı iletişiminizi ustalaştırın.

"NLP Meta Model" bölümünde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

 • Algı mekanizmasi ve algı filitreleri
 • Zihinsel temel bilgi işleme süreçleri
 • Kaybolan bilginin geri kazanımı
 • Metamodel dil kalıpları
 • Genelleme , bozulma ve kaybetme kalıplarının incelenmesi
 • Sorun ve hedef tanımlamaları
 • Meta modelin satışta kullanımı

 Hipnotik dil kalıpları

Milton modelini kullanmayı öğrenerek bilinçdışı kaynaklarınıza açılan kapıyı aralayın. Normal zindelik halindeyken ulaşamadığınız zihinsel kaynaklara hipnotik dil kalıplarının yardımıyla ulaşın.

"NLP ve Hipnotik Dil Kalıpları" bölümünde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

 • Hipnoz hakkında bilinenler
 • Hipnozun tarihi ve yapısı
 • Kavramların açıklanması
 • Ericksoncu hipnoz
 • Hipnoz presipleri
 • Hipnotik dil kalıpları
 • Trans endüksiyonu
 • Trans durumuna giriş ve çıkış
 • Metafor konstrüksiyonu
 • Uygulamalar

 Yeniden Çerçeveleme

Bir durum veya davranışı farklı perspektiflerden inceleyebilmek ruhumuza esneklik ve özgürlük sağlar. Anlam vermedeki esnekliğinizi geliştirerek davranış seçeneklerinizi arttırabilirsiniz.

"NLP ve Yeniden Çerçeveleme" bölümünde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

 • Yeniden çerçeveleme türleri
 • Anlamın yada içeriğin yeniden çerçevelenmesi
 • Niyet - davranış ayrımı
 • İçsel parçalar modeli
 • Parçaların sistem dizilimi
 • 6 Adım Modeli, altı adımda yeniden çerçeveleme
 • Parçalar arası anlaşma yöntemi
 • İtiraz konularının yeniden çerçevelenmesi

 Alt modaliteler

Subjektif algısal dünyanın programlama dilini öğrenin. Elinizdeki bu araç ile hızlı ve hedef odaklı, duygusal durumu etkileyebilirsiniz.

"NLP ve Alt Modaliteler" bölümünde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

 • Alt modalitelerin sözlü göstergeleri
 • Alt modalite tür ve çeşitleri
 • Kritik alt modalitelerin tespit edilmesi
 • Kontrast yöntemi
 • Kaynak gönderimi
 • İçsel ses ve resimlerin parçalanması
 • Swish tekniği

 Stratejiler

Her insan davranışı ardında onu yöneten bir strateji yer alır. NLP, alanlarında uzman olan kişilerin stratejilerini modelleyip öğrenmeyi ve öğretmeyi kolaylaştıran bir sistem geliştirmiştir. Bu sayede yaratıcılık, motivasyon, karar verme, esneklik ve benzeri beceriler artık tesadüfen oluşan duygusal kaynaklar olmaktan çıkarılıp, bilinçli kullanılabilir araçlar haline geliyor.

"NLP Stratejileri" bölümünde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

 • Tanımlar, TOTE sistem döngü modeli
 • Walt Disney Stratejisi
 • Stratejinin açığa çıkarılma süreci
 • Hafıza Stratejisi

 Zaman Çizgisi Çalışmaları

Zaman çizgisi teknikleriyle sistematik olarak özel geçmişinizde yer alan deneyimleri ya da gelecekteki hedeflerinizi inceleyebilir ve zihninizde hedefleriniz doğrultusunda yeniden programlayabilirsiniz. NLP zaman çizgisi uygulamalarının günümüzde sağlık, terapi, danışmanlık, iletişim, prezentasyon ve satış gibi birçok alanda etkili kullanımı söz konusudur.

"NLP Zaman Çizgisi Çalışmaları" bölümünde mercek altına alınacak bazı alt başlıklar:

 • Zaman yolu çalışmalarına giriş
 • Zaman çizgisinin açığa çıkarılması
 • Zaman çizgisi türleri
 • Mekansal ayarlamalar
 • Zaman çizgisinin alt biçemleri
 • Zaman çizgisindeki bükülmeler
 • Cezbedici gelecek uygulaması