NLP Diploma

MentalPress 30

NLP Diploma

Hedef Kitle: Yaşamını ellerine almak isteyen herkes,

Süre: 2 Gün ( 09: 00-16: 00)

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

Seminerin Amacı:

NLP yaşamımızda üzerinde düşünmeden, otomatik olarak gerçekleştirmiş olduğumuz algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirme ve geliştirmede üzerinde yapılan araştırmalar sonucunda, zihnin işleyişi ile ilgili, yetmişli yılların sonlarına doğru Amerika’da geliştirilmiş bir model ve metodolojidir.

Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Hedefler: Bu seminer sonunda katılımcıların;

·       Algılama filtreleri,

·       NLP yöntemlerini, 

·       NLP davranış biçimlerini,

·       Mükemmeli yakalamış, konusunda dahi insanların o sonuçlara nasıl vardığını modelleyen bir ustalık,

·       Bireysel müdahale yeteneğinizi arttırarak, NLP varsayımlarını kendi benliğinizle bütünleştirme,

Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Eğitim Yöntemi:

·       İnteraktif bilgi paylaşımı,

·       Oyunlar ve değerlendirmeleri.

·       Video sunumu üzerine tartışmalar.

İçerik:

·       Algı filtreleri;

·       Silme,

·       Bozma,

·       Genelleme,

·       Hayata bakış açımız nasıl oluşuyor?

·       NLP Varsayımları

·       Harita sahanın kendisi değildir.

·       İletişimin anlamı aldığımız tepkidir.

·       Kişilik ile davranış arasında ayırım yapın.

·       Her davranışın ardında olumlu bir niyet yatar.

·       En esnek olan kişi ortamı kontrol eder.

·       Davranışlar yapıldıkları durum ve ortama göre değerlendirilir.

·       Algılama Tarzları:

·       Etkici Algılama.

·       Tepkici Algılama.

·       Özsaygı Sorunları.

·       Öz değer eksikliği.

·       Özgüven eksikliği.

·       NLP TEKNİĞİ (Farkındalık Çemberleri)