Neden Sonuç İlişkilerinde Gecikmeyi Dikkate Alır

MentalPress 30

Sistem düşünürü, karmaşık, dinamik bir sistemde herhangi bir eylem gerçekleştirildiğinde, sonucun bir süre sonra görüleceğini bilir. Sistem düşünürü bu gecikmelerin olası etkilerini dikkate alır.

“Sistemde bir değişiklik yaptığımızda, istediğimin sonuçları görmek için ne kadar süre geçmesi gerekir?”

“Görmeyi beklediğimiz etkilerde gecikmelerin rolünü nasıl belirleyebiliriz?”

“Önerdiğimiz değişiklikler hemen sonuç verecek mi yoksa beklemek gerekiyor mu? Gerekiyorsa, ne kadar?”