Müzakere Koçluğu Hizmeti

MentalPress 30

Müzakere Koçluğu Hizmeti

Hedef Kitle: Müzakere becerilerini bir koç eşliğinde yönetim araçları arasına katmak isteyen herkes,

Süre:

Müzakere Eğitimi: Üç Gün ( 09: 00-16: 00)

Katılımcı Sayısı: 12 kişi

Koçluk Hizmeti: Bir kişi 24 saat (Hafta bir görüşme: 2 saat x 12 görüşme)

Katılımcı Sayısı: Bir kişi

Hizmetin Amacı:

Eğitim verdiğimiz şirketlerde yaptığımız araştırmalar sonucunda, “Müzakere Becerileri” eğitimi koçluk destekli yapıldığında çalışanların performansı üzerinde etkili olduğu görülmüştür.

·       Tüm becerilerde ve performans sonuçlarında olumlu gelişme olmuştur.

·       Bireysel satış ve satın alma fırsatlarında gelir değerlerinin artışı koçluk sürecinde kazanılan müzakere becerilerinin sonucudur.

·       Müzakere becerilerinin en büyük etkisi, müşteri ilişkilerinin ve iç personel iletişiminin gelişiminde, karlılık sağlayan daha iyi müzakere sonuçlarında ortaya çıkmıştır.

Sonuçta, müzakere becerilerine sahip çalışanlar şirkete karlılık ve verimlilik kazandırırken aynı zamanda şirketin performansının gelişimine de katkıda bulunurlar.

Hedefler: Bu hizmetin sonunda katılımcıların;

·       Temel müzakere türlerini ve bunların temelinde yatan kilit kavramları uygulamak,

·       Müzakereye hazırlanmak, müzakereyi yürütmek ve sona erdirmek,

·       Karşı tarafla iyi bir müzakere ilişkisi sürdürmek ve her iki taraf için azami değere ulaşmak,

·       Yaygın hatalardan kaçınmak ve anlaşmaların önü­nü tıkayan yaygın engelleri aşmak.

Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Hizmet Yöntemi:

·       Bire-bir koçluk görüşmeleri,

Süreçte Neler Yapılacak?

·       Üç günlük “Müzakere Becerileri” eğitimine katılım sağlanır.

·       Eğitim sonrasında ilk olarak belirli ve önemli müzakere fırsatları tanımlanır.

·       Koçluk sürecinde müzakere fırsatları için müzakere strateji ve taktikleri geliştirilir.

·       Koçluk sürecinde, müzakere becerilerinin kullanımını pekiştirmek amacıyla haftalık ipuçları ve takip e-postaları gönderilir.

·       Sorunları çözmek ve destek almak amacıyla bire-bir koçluk görüşmeleri yapılır.

Müzakere Becerileri Eğitimi

Müzakere Becerileri eğitimi, çalışanlara müşteri ilişkilerini geliştirirken aynı zamanda iş hedeflerine odaklanma becerilerini kazandırmak için geliştirilmiştir. Bu noktada, üç ilkeli müzakere süreci vardır: aynı doğrultuya gelmek, konuları araştırmak ve anlaşmaya varmak.

·       Aynı doğrultuya gelmek, çalışanlara müzakere konusunda bakış açısı kazandırmayı ve insanları problemden nasıl ayıracaklarını öğretmeyi hedefler.

·       Konuları araştırma sürecinde çalışanlar, çıkarları belirlemeyi ve uygun seçenekler üretmeyi öğrenirler.

·       Son olarak anlaşmaya varmak süreci ise, çalışanlara nasıl kazan-kazan önerisi sunacaklarını ve diğer seçenekleri nasıl geliştireceklerini öğretir.

Performans Ölçütleri

Eğitim başlangıcında yapılan “Müzakere Becerileri” anketi, çalışanların müzakere becerileri ile ilgili algısı ölçülerek, koçluk süreci sonucunda yapılan anket ile karşılaştırma yapılır. Bu ankette üzerinde durulan üç soru aşağıda sıralanmıştır:

·       Müzakere eğitimi çalışanların müzakere becerilerini geliştiriyor mu?

·       Kazanılan yeni beceriler çalışanların üretkenliğini arttırıyor mu?

·       İş geliştirmede hangi müzakere becerilerinin büyük etkisi vardır?

 

Katılımcı Anketleri: Eğitimin öncesinde ve eğitimden üç ay sonra, katılımcıların müzakere becerilerinin kullanımını ve bu becerilerin iş sonuçları üzerindeki etkisini belirlemek için bir anket doldurulur.

Fırsat İncelemeleri: Koçluk süresince, her katılımcı belirli bir müzakere için bir strateji geliştirir. Koçluk sonrasında müzakere becerilerinin müzakere sonucu üzerindeki etkisini belirlemek üzere bir takip anketi doldurulur.