Mutlu Bir İşin 3 Göstergesi

MentalPress 30

Mutlu Bir İşin Üç Göstergesi

Hedef Kitle: İş yaşamında mutlu çalışanlar görmek isteyen, sadece şirketlerin per­formansını geliştirmek için değil, aynı zamanda insanları­mızın yaşamlarını olumlu yönde etkilemek için de bir fırsat arayan tüm yönetici veya yönetici adayları.

Süre: 6 saat ( 09: 00-16: 00)

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

Seminerin Amacı:

Mutsuz işler her yerde bulunur. Danışmanlık firmaları, tele­vizyon istasyonları, bankalar, okullar, bilgisayar yazılım şirketleri, profesyonel futbol sahaları, eğlence parkları. Ve her düzeyde vardırlar, üst düzey yönetici süitinden resepsiyon masa­sına ve posta odasına kadar. Bu eğitim işinizi mutlu kılmanın yollarını öğretecektir.

Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Hedefler: Bu seminer sonunda katılımcıların;

·       Temel müzakere türlerini ve bunların temelinde yatan kilit kavramları anlamak,

·       Müzakereye hazırlanmak, müzakereyi yürütmek ve sona erdirmek,

·       Karşı tarafla iyi bir müzakere ilişkisi sürdürmek ve her iki taraf için azami değere ulaşmak,

·       Yaygın hatalardan kaçınmak ve anlaşmaların önü­nü tıkayan yaygın engelleri aşmak.

Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Eğitim Yöntemi:

·       İnteraktif bilgi paylaşımı,

·       İşinizdeki mutluluğunuzu ölçen testler,

·       Oyunlar ve değerlendirmeleri.

·       Video sunumu üzerine tartışmalar.

İçerik:

·       İş yerinde mutsuzluğun bedeli,

·       Mutluğun üç göstergesi;

·       Bilinir olmak,

·       İşinin birleri tarafından önemsenmesi,

·       İlerlemelerini ve katkılarını ölçebilmek,

·       İş tatmini için yönetmenin yararları ve karşılaşılan engeller,

·       İşteki mutsuzluğun nedenlerini araştırmak ve çözüm aramak;

·       Anonimlik,

·       Önemsizlik,

·       Ölçülemezlik,