Motivasyon

MentalPress 30

Motivasyon; Hedeflere ulaşmayı sağlayan ya da kolaylaştıran duygusal eğilimler,

 • Başarma Dürtüsü,
 • Bağlılık,
 • İnisiyatif,
 • İyimserlik,

Başarma Dürtüsü: Bir mükemmellik standartını yakalama veya yükseltme arayışı,

Bu yeterliliğe sahip olan insanlar:

 • Sonuçlara yöneliktir amaçlarına ve standartlarına ulaşma dürtüleri çok yüksektir.
 • Kendilerini zorlayacak hedefler belirler ve sonuçları hesaplayarak riske girerler.
 • Belirsizliği azaltacak bilgileri takip edip işlerini daha iyi yapmanın yollarını bulurlar.
 • Performanslarını geliştirmenin yollarını öğrenirler.

Bağlılık: Grup ya da kuruluşun hedeflerini benimsemek,

Bu yeterliliğe sahip olan insanlar:

 • Daha büyük bir örgütsel hedefi yerine getirmek için özveride bulunmaya hazırıdırlar.
 • Bu daha büyük misyonda, bir amaç bulurlar.
 • Karar alınırken ve seçenekleri netleştirirken grubun ana değerlerini kullanırlar.
 • Grubun misyonunu gerçekleştirmek için etkin biçimde fırsat kollarlar

İnisiyatif: Fırsat doğduğunda harekete geçmeye hazır olmak,

Bu yeterliliğe sahip olan insanlar:

 • Fırsatları yakalamaya hazırdırlar.
 • Kendilerinden istenen yada beklenenin ötesinde hedeflere ulaşmaya çalışırlar.
 • İşin yapılabilmesi için gerektiğinde bürokrasiyi deler ve kuralları esnetirler.
 • Sıra dışı, girişimci çabalarla başkalarını da seferber ederler.

İyimserlik: Engellere ve yenilgilere rağmen hedefler doğrultusunda yol almakta ısrar etmek

Bu yeterliliğe sahip olan insanlar:

 • Engellere ve yenilgilere karşı ısrarla hedefleri araştırırlar.
 • Başarısızlık korkusundan değil başarı umudundan yola çıkarlar.
 • Yenilgileri, kişisel kusurların değil üstesinden gelinebilecek koşulların sonucu olarak  görürler.