Motivasyon Düşüklüğünün Kuruma Etkisi

MentalPress 30

Çalışanlardaki motivasyon düşüklüğü, kurumu olumsuz yönde etkiler.

Motivasyon düşüklüğü çalışanların işi kaytarmasına neden olabilir.

Eğer çalışanlar, ihtiyaçlarının kurum tarafından

karşılanmadığını düşünüyorlarsa, memnuniyetsizliklerini çalışmayarak gösterebilirler.

Bir kurumun piyasada rekabet edebilmesi, sahip olduğu insan gücüne bağlıdır.

Motivasyonu düşük kişilerden oluşan bir insan kaynağı üretken olamayacaktır; bu da kurumun rekabet gücünü azaltacaktır.

Başarılı çalışanlar her zaman kariyerlerinde gelişmek ve takdir edilmek isterler.

Bu kişiler, çalışanlarının motivasyonunu önemsemeyen kuruluşlarda çalışmak istemezler.