Meydan Okuma

MentalPress 30

Koçluk Becerileri: 18

Meydan Okuma

Meydan okuma, danışanlardan kendi koydukları limitlerinin ötesine geçmelerini istet -olanaksızlığın kıyısına kadar. Eğer meydan okuma yeteri kadar güçlüyse, danışanların dikleşip "Yolu yok" diye haykırmalarına sebep olmalıdır. Eğer tepki buysa, doğru nok­tada olduğunuzu bilirsiniz. Sizin onların potansiyeli hakkındaki fikriniz, onların kendi­lerini gördüklerinden çok daha büyüktür. Danışanlar buna çifte tepki gösterir: Meydan okumanızın büyüklüğüyle karşılaşınca ortaya çıkan kızgınlık ama bunun yanında da birisi onlara bu kadar güvendiği için oluşan teşvik hissi. Çoğu danışan açıkça bu mey­dan okumanızı geri çevirecektir fakat bir karşı teklif yapacaklardır, kendi inisiyatifleriyle değerlendirecekleri her şeyden daha yüksek bir seviyede.

Bir koç olarak, danışanınıza: "Bu hafta boyunca günde yirmi kere hayır deme ko­nusunda sana meydan okuyorum, hatta otuz yapalım" diyorsunuz. Danışanınız: "Ke­sinlikle olmaz. Bu imkansız. Bir hafta sonunda kovulurum ve boşanmış olurum. Günde on kere olur, ama bundan daha fazla olmaz." Böylece işte ve evde hayır diyememek yerine, danışanınız bu önemli beceriyi günde on kere çalışıyor olacaktır. İşte bu meydan okumanın gücüdür.

Örnek Diyalog

Danışan: Bu sanki son altı aydır üzerimde gezinen kara bir bulut gibi.

KOÇ: Onun hakkında konuşma tarzına bakılırsa, bir buluttan çok daha fazlası gibi geliyor. Haftalardır bu karanlık ruh halindesin. Hal­siz hissettiğini ve iyi beslenmediğini söyledin... Hepsi de şu bitirmen gereken metin yüzünden.

Danışan: Araştırma metni. Aslında araştırma bitti. Tüm yapmam gere­ken bunu kağıda dökmek. KOÇ: Ne zamana bitirirsin? Danışan: Bu hızla, gerçekten bilemiyorum.

KOÇ: Kaç saat sürer? En iyi tahminin nedir?

Danışan: Söylemesi zor. Belki otuz saat, belki biraz eksik, belki biraz

KOÇ: Senin için bir meydan okumam var. Gelecek hafta buluşana ka­dar bu yazıyı bitir.

Danışan: Gelecek hafta. Bu çok çılgınca!

KOÇ: Bir haftada yapabilir misin?

Danışan: Aslında, evet. Eğer sadece bununla tartışırsam,

KOÇ: Ne yapacaksın?

Danışan: Bir taslak üzerinde çalışacağım.

KOÇ: Mükemmel. Bir hafta içerisinde "Bitirdim" diyebilmek nasıl olur­du? Danışan: Bunu anlatacak kelimeleri bile bilmiyorum.

Uygulama:

Üçüncü uygulamada yaptığınız 10 kişilik dıştan görünüm listesine dönün. Buradaki hedefiniz listedeki herkes için, herkesin dıştan görünümünü göz önüne alarak önemli bir şekilde çıtayı yükseltecek bir meydan oku­ma yaratmaktır. Burada bu insanları ileriye taşıyacak ve sıra dışı bir öğrenme sağlayacak eylem adımları için uğraşıyor olacaksınız. Burada gerçek mücadeleler oluşturduğunuzdan emin olun, daha sonra onla­rın gidebileceğini düşündüğünüzden daha ilerisine gitmelerini isteyin. Böylece size önemli karşı teklifler getirebilirler.