Mentor Satıcı

MentalPress 30

Mentör Satıcı

Hedef Kitle: Satış ekiplerini yöneten ekip liderleri için.

Süre: 6 saat ( 09: 00-16: 00)

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

Seminerin Amacı:

Mentörlük, bireysel performansı düzeltmeye, korumaya, geliştirmeye ve sınırları zorlamaya yönelik kendiliğinden başlatılan etkinliklerdir. İnsanlar her zaman, bulundukları yerden daha iyi bir yerde olma arzusu taşırlar. Bunun için de bir bedel ödemeye hazırdırlar. Bu eğitim mentörlük becerilerini öğrenmek ya da mentör satıcı olmak isteyen çalışanlar için hazırlanmış bir çerçeve programıdır. Katılımcılar, bu seminerde mentör satıcılığın ne olduğunu, faydalarını uygulamalı örneklerle öğreneceklerdir.

Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Hedefler: Bu seminer sonunda katılımcıların;

·       Başarılı bir mentör satıcı olmak için gereken becerileri tanımlayabilecek ve geliştirebilecek,

·       Başarılı mentör satıcının önündeki engelleri değerlendirebilecek,

·       Mentör satıcı fırsatlarını tanımlayabilecek,

·       Mentör satıcı sürecini açıklayabilecek,

·       Nentör satıcı görüşmesi öncesi hazırlık çalışmaları ve görüşme sırasında kullanabileceği iletişim becerileri hakkında bilgi sahibi olabilecek,

Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Eğitim Yöntemi:

·       İnteraktif bilgi paylaşımı,

·       Mentör satıcı yetkinliklerini ölçen testler,

·       Oyunlar ve değerlendirmeleri.

·       Video sunumu üzerine tartışmalar.

İçerik:

·       Uyum sağlama ve ahenk kurma,

·       Uyum ve ahengi bozan durumlar,

·       Etkin dinleme,

·       Dinleme engelleri,

·       Doğru sorular sorma,

·       Sorularla kişiyi yönlendirme,

·       Geri bildirim verme,

·       Yetişkinler nasıl öğrenir?

·       Önyargılı yetişkinleri kazanma,

·       Eğitim motivasyonunda sürekliliği sağlama,

·       Planlama ve ön hazırlık aşamaları,

·       İçerik oluşturma aşamaları,

·       Sunuşun başarısı nasıl artırılır?

·       Konuşma yaparken söz ve beden dili uyumu,

·       Sorulara cevap verirken nelere dikkat edilmeli?