Memnun Müşteri Yaratabilmek

MentalPress 30

Telefonu kapattığımızda, hele bir de satışı kapatabildiysek deymeyin keyfimize!

Acaba aynı keyfi müşteri de aldı mı? Müşteriyi bir MM haline getirebildik mi? MM derken Marilyn Monroe‘ dan bahsetmiyoruz. Memnun Müşterileri kast ediyoruz.

Müşteri firmanıza ve size güvenip ihtiyacına yönelik fayda sağlayacak bir ürün aldıysa, Memnun Müşteri olacaktır.

Bir Turist Bin Turist Getirir

Yürüyen reklamdır, kendi referansını kendi üretir.

Kendisine fayda sağlayan, ürün satan satıcıya daha çok güvenir, onun satacağı diğer ürünlerden de fayda sağlayacağını düşünerek Çapraz Satışa direnmez.

Firmanızla ve sizinle rahatsa macera aramaz, bilmediği firmalara gitmez, ömür boyu müşteri olur.