Mağazada Olumsuz Beden Dili

MentalPress 30

 • Asık suratlı olmak,
 • Gözleri kaçırmak,
 • Reyonda sağa sola amaçsızca dolaşmak,
 • Müşteriye aşırı yakın ya da uzak durmak,
 • Müşterinin arkasından kaş-göz işareti, mimikler yapmak,
 • Standa dayanmak, yaslanmak,
 • Kolları önde ya da arkada kavuşturmak,
 • Elleri göğüste birleştirmek,
 • Elleri cepte veya belde tutmak,
 • Elleri ovuşturmak,
 • Devamlı saçla oynamak,
 • Tırnak yemek, tırnaklarla oynamak,
 • Parmak çıtlatmak,
 • Sabit bîr şekilde kıpırdamadan durmak,
 • Boş boş bakmak,
 • Tek kol havada durmak,
 • Asık suratlı olmak,
 • Gözleri kaçırmak,
 • Reyonda sağa sola amaçsızca dolaşmak,
 • Müşteriye aşırı yakın ya da uzak durmak,
 • Müşterinin arkasından kaş-göz işareti, mimikler yapmak,
 • Standa dayanmak, yaslanmak,
 • Kolları önde ya da arkada kavuşturmak,
 • Elleri göğüste birleştirmek,
 • Elleri cepte veya belde tutmak,
 • Elleri ovuşturmak,
 • Devamlı saçla oynamak,
 • Tırnak yemek, tırnaklarla oynamak,
 • Parmak çıtlatmak,
 • Sabit bîr şekilde kıpırdamadan durmak,
 • Boş boş bakmak,
 • Tek kol havada durmak,