Mağazacılıkta Mükemmel Hizmet

MentalPress 30

Hizmet iki ana bölümden oluşur:

 1. Teknik hizmet
 2. Kişisel hizmet

Teknik Hizmet;

 • Sağlanan ortam
 • Yapılan ikram
 • Fiziksel rahatlık
 • Teknik olanaklar
 • Prosedürler
 • Mağazanın yeri
 • Açılış kapanış saatleri
 • Uygun model ve koleksiyon
 • Uygun fiyatlar
 • Temizlik
 • Park kolaylığı

Kişisel Hizmet:

Belirli beklentiler ile mağazaya giren müşterinin beklentilerine uygun ve tatmin olmuş bir şekilde mağazadan çıkmasını, ya da tam tersini sağlayan yüz yüze hizmettir

Özellikleri

 • Elle tutulamaz, tartılamaz ve ölçülemez.
 • Hizmeti verdiğimizde, müşterinin elinde somut bir şey olmayabilir.
 • Başka birine götürmesi ya da göstermesi için bir örneğini veremezsiniz.
 • Belirli bir standart yoktur.
 • Algılanması insanların beklentilerine bağlıdır.
 • Aynı kültüre sahip farklı yapıda insanlar;
 • Aynı kişi, farklı zamanlarda, farklı duygu ve düşünceler içinde iken; farklı sosyal, kültürel ve coğrafi geçmişe sahip olan insanlar; yaşantıları ve bilgileri farklı seviyelerde olan insanlar, kişisel hizmeti farklı şekilde değerlendirirler.