Liderlikte Duruma Bağlılık Kuramı

MentalPress 30

Etkin liderliğin hem liderin görev yönelimli ya da ilişki yönelimli olmasına hem de liderin ekip üzerindeki denetim ve etkisine bağlı olduğu düşüncesi

Görev Yönelimli Lider:

Çalışanların duygularından ve ilişkilerinden çok işin yapılmasıyla ilgilenen lider.

İlişki Yönelimli Lider:

Özelikle çalışanların duyguları ve ilişkileri ile ilgilenen lider.

Görev yönelimli liderler durum kontrolü yüksek ya da düşük olduğunda daha başarılı olurlar.

İlişki yönelimli liderler durum kontrolü orta düzeyde olduğunda daha başarılı olurlar.