Lider Yöneticilik Çarkı

MentalPress 30

Lider Yöneticilik Çarkı Alıştırması

Aşaıdaki 8 bölüm Lider Yöneticilik Çarkınızı temsil eder.

Bu alandaki becerileriniz ile ilgili tatmin düzeyiniz için yukarıdaki çarkı kullanın. Merkezini  “ 0 “ ve en dış noktasını “ 10 “ kabul ederek, Lider Yönetici alanlarınızı değerlendirin. O alana verdiğiniz derece boyunca bir çember çizerek derecelendirin. Çemberin oluşan bu yeni çevresi sizin Lider Yönericiliğinizi temsil eder. Bu gerçek bir tekerlek olsaydı iş gezintiniz ne kadar sarsıntılı olurdu? Şimdi tatmin düzeyinizi artırmak istediğiniz alanlara bakalım ve bununla ilgili neler yapabileceğiniz düşünmeye başlayalım.

 

Planlama ve Bütçelendirme; Sonuçlara ulaşmak için atılacak adımları ve zaman planlarını detaylı olarak oluşturmak ve daha sonra gerçekleşmesi için gerekli kaynakları tahsis etmek.

İstikrar ve Düzeni Koruma; Önemli sonuçların devamlı elde edilebilmesi için potansiyel yaratmak.

Motive Etme ve İlham Verme; Değişim için önemli politik, bürokratik ve kaynaksal engelleri aşmak için basit ama genelde tatmin edilmeyen insani ihtiyaçları tatmin ederek insanlara enerji vermek.

İnsanları Biraraya Getirme; Vizyonu ve stratejileri anlayan ve geçerliliğini kabul eden bir takım yaratmak için işbirliklerine ihtiyaç duyulabilecek herkese gidilecek yönü kelimeler ve eylemlerle iletmek.

Yön Belirleme; Gelecekle ilgili, özellikle de uzun vadede bir vizyon oluşturmak ve bu vizyona ulaşmak için gerekli değişiklikleri üreterek stratejiler geliştirmek.

Değişim Destekleme; Faydalı değişikliğin oluşması için gereken potansiyeli yaratmak.

Kontrol Etme ve Problem Çözme; Sonuçları detaylı olarak takip etmek, plandan sapmaları tespit etmek ve sonra bu sorunları çözmek için organize etmek.

Organize Etme ve Kadro Oluşturma; Planların gerekliliklerini yerine getirmek için bir yapı oluşturmak, bu yapıya personel sağlamak, planı yürtmek için otoriteyi devretmek, insanları yönlendirecek politika ve prosdürleri oluşturmak ve uygulamaları takip etmek için yöntemler ve sistemler yaratmak.