Kurumsal Aidiyet

MentalPress 30

Kurumsal Aidiyet

Hedef Kitle: Çalıştığı kurumda değerini artırmak ve iyi bir çalışan olmanın gereklerini en üst düzeyde yerine getirerek kariyerini geliştirmek isteyen herkes.

Süre: 6 saat ( 09: 00-16: 00)

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

Seminerin Amacı:

Çalışan olma bilinci temelinde yatan sorumluluk alma, inisiyatif kullanma ve şirketine bağlı olma kavramlarının benimsenmesini sağlayarak, çalışanların enerjilerini yükseltmek ve iş yerinde kurum vatandaşlığı kültürünün temellerini atmada yardımcı olmaktır.

Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Hedefler: Bu seminer sonunda katılımcıların;

·       Kendi çıkarları ve kurumun çıkarları doğrultusunda ellerinden gelenin en iyisini yapabilecek,

·       Kurumun elde edeceği sonuçlar ile ilgili olarak sorumluluk hissedecek,

·       Kurumun hedeflerine ve kurumda diğer çalışanlara bağlılık hissedecek,

·       Takım ruhu yaratmaya ve korumaya katkıda bulunabilecek,

·       Kurumun gelişmesi ve işlerin yolunda gitmesi için kendi etki alanını doğru kullanacaklardır.

Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Eğitim Yöntemi:

·       İnteraktif bilgi paylaşımı,

·       Kurumsal aidiyeti ölçen testler,

·       Oyunlar ve değerlendirmeleri.

·       Video sunumu üzerine tartışmalar.

İçerik:

 

·       Kurumsal aidiyet,

·       Kurumsal aidiyet bilincine gereksinim,

·       Kurumsal aidiyetin üç ana unsuru,

·       Sorumluluk,

·       Bağlılık,

·       İnisiyatif,

·       Kurumsal aidiyet bilincine sahip birey,

·       Kurumsal aidiyetin sağladığı üstünlükler,

·       Kurumsal aidiyet bilincinin unsurları,

·       Kurumsal aidiyet kültürüne sahip kuruluş,

·       Kurumsal aidiyetin şirkete sağladığı üstünlükler,

·       Biz kültürü,

·       Kurumsal aidiyetin hayata geçirilmesi,