Sıklıkla Karşılaştığımız Problemler

MentalPress 30

Müşteri öneri ve şikâyetlerinin ele alınması,

Yasal şartlar ve değişiklikler,

Firma içi üretim ve hizmet problemleri,

Çalışanlarla ilgili problemler,

Teknolojiye uyum sağlama problemleri,

Satış ve pazarlama problemleri,

Finans problemleri.