Kültür ve İş Ahlakı

MentalPress 30

İş Ahlâkı, temelde toplumsal ahlâk anlayışına dayanır ve kişiye özgüdür. İyi ahlâk sahibi olmak, en önemli meziyettir. Kişileri iyi ahlâka yönelten başlıca özellikler, geleneksel kültürümüzde dört ana grup altında belirtilmiştir.

Bunlar bilgelik, cesaret, namuslu olmak ve adil olmaktır. Bu ana başlıklara ilişkin değerler aşağıda verilmiştir.

Bilgelik

 

Zekâ,

Süratli intikal,

Zihnin açıklığı,

Dikkat etmek,

Lüzumlu şeyleri öğrenmek,

Unutmamak,

Hatırlamak.

 

Cesaret

 

Ağırbaşlı olmak,

Yiğitlik,

Gayretli olmak,

Sebat,

Yumuşak huyluluk,

Sükûn,

İyi işleri yapmak,

Çalışmaktan yılmamak,

Büyüklük taslamamak,

Koruyucu olmak,

İnsanlardan gelecek zarara üzülmemek.

 

Namuslu Olmak

 

Utanma duygusu,

İyilik yapmak,

Doğruluk ve dürüstlük,

Uyumlu olmak,

İrade,

Sabır,

Kanaat,

Vakâr (ağır başlı),

Yanlış olandan sakınmak,

Düzenli olmak,

Hürriyet,

Cömertlik.

 

Adil Olmak

 

Sadakat,

Dostluk ve yardımlaşma,

Vefa,

Şefkat,

Herkesin hakkını gözetmek,

Yakınları ziyaret etmek,

İyiliğe iyilikle cevap vermek,

Adaletli davranmak,

Sevgi,

Kabullenme,

Hoşgörü,

İnanç sahibi olmak.