Krizin Sonuçlarında Dikkat

MentalPress 30

1.Kontrolün merkezileşmesi
2.Karar alıcılarda olumsuz tutumların gelişmesi
3.Bilinçli süreçlerin ve karar kabiliyetinin tahrip olması

 

Kriz Yönetimi, bir yöneticinin muhtemel tehlike durumlarında kendi amaçlarını kabul edilebilir bir maliyetle karşılamaya çalışması sürecidir.

Korku Krizi: Kayıplar asgariye indirilmeye çalışılır.

Fırsat Krizi: Kazançların azamileştirilmesine çaba sarf edilir.