Krizin Kaynakları

MentalPress 30

Savaş
Terör
Siyasi istikrarsızlık
Piyasa istikrarsızlığı
Endüstriyel anlaşmazlıklar
Yangın
Çalışanların hastalanması, yaralanması, ölmesi,…
Bilgisayar sistemindeki sorunlar
Ulaşım ve lojistik sorunları
Yolsuzluk/suç
Finansal tehditler
Rekabet