Kriz Yönetimi Yaklaşımları

MentalPress 30

Krizden Kaçma Yaklaşımı

Eğer gelecekle ilgili durumu ve aciliyetini iyi tahmin edebilmişse, ondan bütünüyle kaçınabilir.
Kriz yönetiminde kaçma yaklaşımı, arzu edilmeyen durumları hafifletme veya kaçınma stratejilerini kapsar.
Ancak fırsat krizlerinde aynı yaklaşım, alternatif bir kayıp olacaktır.

Krizi Çözme Yaklaşımı

Kriz yönetiminde ideal olan, krizi başarıya dönüştürmektir.
Krizi çözme yaklaşımı, hem kriz öncesi durumu tahmin etmeye hem de problemlerin çözümü için uygun zamanda harekete geçmeye bağlıdır.