Kriz Yönetimi Ekibi

MentalPress 30

Kriz dönemlerinde krizle başa çıkmak amacıyla özel bir ekip oluşturulur.

Ekipteki kişilerin seçiminde dört temel ihtiyacın göz önünde bulundurulmasında gerekir.

1.Hareket: Kilit yöneticileri kapsayan, sorumluluk üstlenebilecek bir yönlendirme komitesi,
2.İletişim: Basın, personel ve gerekli diğer hedef kitlelerle en iyi iletişimi kurabilecek, kamuoyu yönlendirme tekniklerini bilen bir halkla ilişkiler yöneticisi,
3.Bütçe: Finansal durumu ve politikaları bilen, potansiyel tehlikeleri,  imkânları ve etkileri değerlendirip harekete geçebilen bir uzman,
4.Diğer: Teknik ekip, reklam gibi destekleyici faaliyetleri götürebilecek bir grup.
 
Üyeler:
Kriz Yönetim Ekip Lideri
Yasal Danışman
Halkla İlişkiler Uzmanı
Finans Uzmanı
İnsan Kaynakları Yöneticisi
Üretim Yöneticisi
Pazarlama Yöneticisi
Şirket Sözcüsü