Kriz Yönetimi Aşamaları

MentalPress 30

1.Kriz Sinyalinin Alınması
2.Krize Hazırlık ve Korunma
3.Krizin Denetim Altına Alınması
4.Normal Duruma Geçiş
5.Öğrenme ve Değerlendirme