Kriz Nedir?

MentalPress 30

Kriz;

Beklenilmeyen ve önceden sezilemeyen,
Çabuk ve acele cevap verilmesi gereken,
İşletmenin önleme ve uyum mekanizmalarını etkisiz hale getirerek,
Mevcut değerlerini, amaçlarını ve varsayımlarını tehdit eden, gerilim durumudur.

Kriz yönetimi;

Organizasyonların harici paydaşlarla işbirliği içinde krizleri önleyebildikleri veya ortaya çıkan krizleri etkin biçimde yönetebildikleri bir süreçtir.

Kriz yönetiminde esas başarı kriteri krizlerin tahmin edilmesi ve   krizlerden kaçınılmasıdır.