Kriter Çemberi

MentalPress 30

Kriter Çemberi

Bu uygulama, danışanın sağlıklı karar vermesine yardımcı olmayı amaçlar.

Genellikle birden fazla seçenek karşısında kararsızlık yaşayan danışanın bir karar vererek bu durumdan çıkmaya çalıştığı hâllerde uygulanır.

Ortalama 1 saat süren bu uygulama, kriter çemberi ile uygulanır. Destekleyen diğer yöntemleri de içerir.

Danışanın kararsızlık yaşadığı durumlar karşısında, sahip olduğu kriterler saptanmak suretiyle seçim yapmasını kolaylaştırabilecek şekilde yol göstererek devam eder.

Koç

Hoş geldin. Bahsettiğin bu konu ile ilgili olarak, senden iki kişi arasında kararsız kaldığını duyuyorum. İlişki değerlerin içinde olmazsa olmaz kriterlerin nedir?

Danışan

Aşk, ilgi, samimiyet, kariyer, güven, hırslı kişilik.

Koç

Varsayalım bu günden iki yıl sonraya gittin. Birinci kişi ile olan ilişkini gözünün önüne getirdiğinde kendini 1 ile 10 noktasında hangi nokta da görüyorsun?

Danışan

6 noktasında.

Koç

O kişi ile birlikteliğini 2 yıl sonrası için gözünün önüne getirdiğinde, onun ile birlikteyken ne gibi davranışlar, beceriler sergiliyorsun?

Danışan

Onunla aşk bitiyor esasında, samimi ancak kariyer için çok hırslı değil. Bu beni motive etmiyor. Zorlanıyorum, ilgim başka şeylere kayıyor. Başkalarından kendi kari­yerim için moral desteği almak istiyorum. Kendimi eko­nomik olarak güçlü bulmak istiyorum.

Koç

Tüm bunların senin için değeri nedir?

Danışan

Maddi ve manevi güven duyan ve hep güven duymak isteyen ben

Koç

Güven duymak isteyen ben, kim?

Danışan

Huzurlu ben.

Koç

Güven değeri ile huzurlu hisseden sen iki yıl sonraki ilişkisine bakarak daha başka ne beceri ve davranışlar sergiler?

Danışan

Güvenli ilişkiler arar, kariyeri yetersiz ise ilişkiyi devam ettirmez, Kendisini ifade eder.

Koç

İkinci kişi ile olan ilişkini gözünün önüne getirdiğinde, kendini 1 ile 10 noktasında hangi noktada görüyorsun? Aynı işlemi ikinci kişi için düşünürsen neler fark edi­yorsun?

Danışan

Kendimi 7 noktasında görüyorum, ikinci kişi esasında kariyerine çok düşkün, beraber gelecek planları yaptığı­mızı hayal ediyorum. Aynı dili konuştuğumuz için sevgi, samimiyet konusunda eksik olsa bile bunu konuşabilece­ğimizi düşünüyorum, 2 sene sonra onunla birlikte bir iş yeri açtığımızı görüyorum ve destekleniyorum.

Koç

Güven değerine sahip, desteklenen sen nasıl bir sen?

Danışan

Mutlu ben.

Koç

Mutlu ben, daha başka ne gibi beceri ve davranışlar sergiler?

Danışan

Anlaşamadığımız konularda yardım isterim, ona sahip çıkarım. İletişimi güçlü tutarım.

Koç

Şimdi kriter çemberine bakarak neleri daha iyi fark edi­yorsun?

Danışan

İkinci kişiyi daha çok istediğimi anlıyorum. Ve benim için en doğru insanın o olduğunu fark ediyorum. İçim ferah artık.

Koç

Yarından itibaren küçük bir adım atsan bu ne olurdu ?

Danışan

İkinci kişiye kararımı bildirirdim.

Danışan ilişki değerlerini bilmesi için uygun sorular sorulma­lıdır. Seçenekler çok ve değerler ortak ise hepsi için uygulama tek tek çalışılmalıdır.