Kolb'un Öğrenme Modeli

MentalPress 30

David KOLB’a göre yeni bilgi, beceriler veya tutumlar  yaşantısal öğrenmenin dört biçimi içinde yer almasıyla gerçekleştirilebilir.

1). Somut Deneyim - Yaşantısal Gözlem = Önyargılı olmaksızın yeni yaşantıya açık olabilmeli (SD) 

2). Yaşantısal Gözlem - Soyut Kavramsallık = Yaşantıları gözlemleme ve yansıtabilmeli (YG)   

3). Soyut Kavramsallık - Deneme = Gözlemleriyle ilgili mantıksal kavramlar oluşturabilmeli (SK)  

4). Deneme - Somut Deneyim = Problem çözme ve karar verme aşamalarında bunları kullanabilmeli (BD)

Ayrıştıran:

Somut Deneyim - Yaşantısal Gözlem = Önyargılı olmaksızın yeni yaşantıya açık olabilmeli (SD) 

Sabırlı,

Nesnel,

Değişik açılardan görebilen,

Yeni fikirler ortaya çıkarabilen.

Duygu ve düşüncelerini dikkate alan,

İnsanlarla ilgili ve anlayışlı ancak kontrolcü,

Hissederek ve izleyerek öğrenir.

Özümseyen: 

Yaşantısal Gözlem - Soyut Kavramsallık = Yaşantıları gözlemleme ve yansıtabilmeli (YG)   

Araştırmadan hoşlanan,

Soyut kavramlar ve fikirlerle ilgili,

Sosyal konularla daha az ilgili (kişilerin duygu ve fikirleri ile ilgilenmeyen).

Konuların pratik değerinden ziyade kuramların mantıksal kurgusu ve değeri baskındır,

İzleyerek ve düşünerek öğrenir.

Birleştiren: 

Soyut Kavramsallık - Deneme = Gözlemleriyle ilgili mantıksal kavramlar oluşturabilmeli (SK)  

Fikirlerin pratiğe geçirilmesinde güçlü,

Mantıksal analiz,

Sistematik planlama,

Kontrollü,

Sosyal ve bireyler arası konulardan ziyade problem çözme ve teknik konularla ilgili,

Yaparak ve düşünerek öğrenir.

Uzlaştıran:

Deneme - Somut Deneyim = Problem çözme ve karar verme aşamalarında bunları kullanabilmeli (BD)

Riski seven, Fırsat arayan,

Eylemde bulunan, çözüm odaklı

Deneyimlerine uymayan kuram ve planları bir kenara atan.

Sezgilerine, deneme yanılma metoduna dayanan,

Sabırsız fakat çabuk uyum gösteren,

Kolay ilişki kuran,

Yaparak ve hissederek öğrenir.