Kişisel İmaj

MentalPress 30

Kişisel İmaj

Hedef Kitle: Tüm çalışanlar

Süre: 6 saat ( 09: 00-16: 00)

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

Seminerin Amacı:

Kişisel algı (imaj) yönetimi programı, kişisel algıyı bir bütün olarak ele alarak tüm iç ve dış etkenlerin nasıl kullanılması gerektiğini aktarmaktadır. Kurum algısı ile tutarlı çalışan algısı yaratma yolunda, kişilere bilimsel temellere dayalı ipuçları vermektedir. Kurumlara özgü değerler ve kültür üzerinde çalışılarak, kurum beklentileri doğrultusunda oluşturmakta ve sunulmaktadır.

Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Hedefler: Bu seminer sonunda katılımcıların;

·       Güçlü bir kişisel algı için olmazsa olmazları benimseme,

·       Kişisel iletişim tarzını tanıma ve eksikleri geliştirme,

·       Kişisel algıyla tutarlı beden dili özellikleri kazanma,

·       Olumlu bir ilk izlenim için gerekli olanlar,

·       İş ve sosyal hayatta giysilerin dili, renklerin uyumuyla tanışma,

·       Yaşamın içinden nezaket ve görgü kurallarını benimseme,

·       Kişisel algı yönetiminin ilk adımı; Kişisel gelişim planı yapma,

Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Eğitim Yöntemi:

·       İnteraktif bilgi paylaşımı,

·       Kendinizi nasıl algılıyorsunuz? Analizi,

·       Oyunlar ve değerlendirmeleri.

·       Video sunumu üzerine tartışmalar.

İçerik:

·       Kişisel imaj nedir?

·       Öz imaj

·       Algılanan imaj

·       İstenen imaj

·       İş hayatında imaj faktörü

·       Bir görüşte başarı

·       Kariyer ve iş ortamına uygun giyinmek

·       Kullanılabilecek renkler ve aksesuarlar

·       Mimikler

·       Konuşma tarzı

·       El sıkışmak

·       Davranışlar

·       Etkileyici duruşun sırları

·       Sözlü ve sözsüz iletişim