Kısa ve Uzun Vadeli Stres

MentalPress 30

Kısa  Vadeli Stres:

Birdenbire meydana gelen, anlık, sonuçları çok önemli olmayan olaylar kısa vadeli stresi doğuran etkenlerdendir. 

Stresin nedeni süratle ortadan kalktığı için kısa sürede kendinizi toparlarsınız.

Uzun Vadeli Stres:

Uzun süren, sürekli baskı altında olduğunuz ve başa çıkamadığınız zor durumlar karşısında; çözümü kolay olmayan.

Biriktikçe sonuçları çok ciddi boyutlara varan; iş hayatınıza, fiziksel ve ruhsal sağlığınıza zarar veren uzun vadeli stres yaşarsınız.