Kendini Keşfet

MentalPress 30

Kendini Keşfet

Hedef Kitle: Kendini keşfetmek isteyen herkes.

Süre: 6 saat ( 09: 00-16: 00)

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

Seminerin Amacı:

Bu eğitim programı ile katılımcılara pozitif düşünme ve pozitif davranma becerileri kazandırılarak iş ve sosyal hayatta olumlu bakış açısı sergilenmesi ve davranışların sorumluluk boyutlarının sahiplenilmesi amaçlanmaktadır.

Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Hedefler: Bu seminer sonunda katılımcıların;

·       Geleneksel kalite yaklaşımında yeni bir boyut olan kalitenin insan boyutunu fark edebilecek,

·       Ürün ve hizmet kalitesinin yanı sıra kişisel kalite gelişimine odaklanabilecek,

·       Somut ve soyut kaliteyi geliştirebilecek pratik araçları öğrenip uygulayabilecek,

·       Yüksek kişisel kalitenin kendileri için avantajlarını fark edebilecek,

·       Ürün ve hizmet kalitesi sağlamada kişisel gücü fark edip kullanabilecek,

·       Kalitenin günümüzde iş ve özel hayatta vazgeçilmez bir kavram olduğunu anlayacak,

·       Adı kişisel kalitesi ile özdeş çalışanlar olabileceklerdir.

Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Eğitim Yöntemi:

·       İnteraktif bilgi paylaşımı,

·       Kendi keşif analizi,

·       Oyunlar ve değerlendirmeleri.

·       Video sunumu üzerine tartışmalar.

İçerik:

·       Proaktivite Kavramı

·       Etki - Tepki Döngüsünde Yaşam

·       Sonuçları Seçebilme Gücümüz

·       Karar Anı ve Seçerek Özgür Yaşamak

·       İlke Merkezli Yaşam

·       İlgi ve Etki Alanlarımız

·       Davranış Tipleri

·       Bilinçli ve Niyete Dayalı İlişkiler

·       Kişisel Değerlerin Keşfi

·       Hayat Amacının Keşfi

·       Hayattaki Rollerimiz

·       Sonunu Düşünerek Hareket Etme

·       Düşünceden Eyleme Geçiş