Kendine Çeki Düzen Verme

MentalPress 30

Kendine Çeki Düzen Verme; Kendi iç hallerini dürtülerini ve kaynaklarını yönetmek,

 • Özdenetim,
 • Güvenirlilik,
 • Vicdanlılık,
 • Uyumluluk,
 • Yenilikçilik,

Özdenetim: Yıkıcı duygu ve dürtüleri kontrol altında tutmak,

Bu yeterliliğe sahip olan insanlar:

 • Güdüsel hislerini ve sıkıntı verici duygularını iyi idare ederler.
 • Çok zor anlarda bile sakin olumlu ve soğukkanlı davranırlar.
 • Düşünceleri berraktır ve baskı altında iken dikkatleri dağılmaz.

Güvenilirlik; Doğruluk ve dürüstlük standartlarını korumak,

Bu yeterliliğe sahip olan insanlar:

 • Ahlak kurallarına uygun davranır ve sitem görmezler.
 • Bel bağlanabilir ve özü sözü bir oldukları için güven oluştururlar.
 • Kendi hatalarını kabullenir ve başkalarının ahlaka aykırı hareketlerine karşı çıkarlar.
 • Herkesin hoşuna gitmese de kararlı ve ilkeli bir tavır sergilerler.

Vicdanlılık: Kişisel edimlerin sorumluluğunu üstlenmek,

Bu yeterliliğe sahip olan insanlar:

 • Taahütlerine uyar ve sözlerini tutarlar.
 • Amaçlarını gerçekleştirmekten kendilerini sorumlu tutarlar.
 • Düzenli ve dikkatli, çalışırlar.

Uyumluluk: Değişim karşısında esneklik,

Bu yeterliliğe sahip olan insanlar:

 • Çok çeşitli talepler sürekli değişen öncelikler ve hızlı değişimle kolaylıkla başa çıkabilirler.
 • Tepki ve ve taktiklerini sürekli değişen koşullara uyarlayabilirler.
 • Olaylara geniş açılardan bakabilirler.

Yenilikçilik: Yeni fikir ve yaklaşımlara, yeni bilgilere açık olmak,

Bu yeterliliğe sahip olan insanlar:

 • Çok çeşitli kaynaklardan taze fikirleri arayıp bulurlar.
 • Sorunları çözecek özgün fikirler beslerler.
 • Yeni fikirler üretirler.
 • Düşünürken yeni perspektiflerden bakabilir ve yeni riskleri göze alabilirler.