Kazan Kazan Yaklaşımını Uygulayın

MentalPress 30

Kazan/Kazan Yaklaşımını Uygulayın

Hedef Kitle: Başarı ve sonuç odaklı çalışmak isteyen her seviyede yönetici ve çalışan,

Süre: 6 saat ( 09: 00-16: 00)

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

Seminerin Amacı:

İş dünyasında, seçeneklerinin bu kadar fazla olduğu bugünün rekabetçi ortamında çalışanların sadece iletişim tekniklerini iyi biliyor olması yetmez. Çünkü iş dünyasında iletişim bir müzakere işidir. Bu seminer; çalışanların iletişimde kazan/kazan yaklaşımını uygulamaya yönelik bilgilerle donatarak, onların daha yüksek etkililikle çalışmalarına yardımcı olmak üzere, ülkemiz şartlarına en uygun şekilde hazırlanmıştır.

Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Hedefler: Bu seminer sonunda katılımcılar;

·       İnsan ilişkilerindeki etkisiz paradigmaların açıklanması;

o   kazan-kaybet,

o   kaybet-kazan,

o   kaybet-kaybet vs.

·       Kazan-Kazan ilişki biçiminin avantajlarının açıklanması.

·       Ekip çalışmasını geliştirmek için Kazan/Kazan diye düşünmenin geliştirilmesi.

·       Kazan/Kazan yaklaşımın biçiminin nasıl gerçekleştirileceğinin açıklanması.

·       Bir sorunun Kazan/Kazan anlayışıyla çözülmesi.

·       Performans anlaşmaları yapmak İçin Kazan/Kazan araçlarının kullanılması.

Konularında becerilerinin geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Eğitim Yöntemi:

·       İnteraktif bilgi paylaşımı,

·       İşlenen tekniklerin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak pek çok uygulama örneği.

·       Thomas Kilmann müzakere anketi,

·       Oyunlar ve değerlendirmeleri.

·       Video sunumu üzerine tartışmalar.

İçerik:

·       Kişiler arası liderlik ilkeleri.

·       Karşılıklı Fayda Alışkanlığı.

·       Kazan/ Kazanın beş boyutu.

·       İş ilişkilerini geliştirmek.

·       Etkili bir işbirliğine gitmek.

·       Kazan/ Kazan anlayışıyla pazarlık yapmak.

·       Anlaşmazlıkları gidermek.

·       Kazan/ Kazan performans anlaşmaları yapmak.