Kavramları İndirgemek

MentalPress 30

Ne Yapabiliriz?

Konu: Kavramları İndirgemek

Soyut üst kavramları daha somut alt kavramlara indirgeyin. Örneğin, "şirketin yeniden yapılanması" ifadesini düşünmek, hem "şirket" hem de "yeniden yapılanma" kavramlarının soyut­luğu nedeniyle zordur. Bu tür kavramlar üzerinde fikir üretirken onları aşağıdaki veya benzer alt kavramlara indirgemeniz gerekir.

-     Kuralların değişmesi

-     Departmanların yenilenmesi

-     Politika anlayışının değişmesi

-     Bürokrasinin yenilenmesi

-     Şirket stratejilerinin oluşturulması

Bu liste çoğaltılabilir. Ancak dikkat edilirse yukarıda sayılan alt kavramlar bile yeterince somut değildir. Örneğin, "departmanların yenilenmesi "yle, "özelleştirme" kast ediliyor olabileceği gibi, amaç ve işleyişin değişiminden alt yapı ve teknolojinin yenilenmesine kadar birçok anlama da çekilebilir.

Soyut üst kavramları daha somut alt kavramlara indirgemek  için başka neler yapabiliriz?