Kavramları Eyleme Dönüştürmek

MentalPress 30

Ne Yapabiliriz?

Konu: Kavramları Eyleme Dönüştürmek

Mümkün olduğunca eyleme yönelik ifadeler seçin.

Eylemi fiiller tanımlar. Düşüncelerinizi mümkün oldu­ğunca eylem yaratan fiillere dönüştürerek açıklayın. Ör­neğin, "Sigara, trafik veya başka bir şey ülkenin bir nu­maralı sorunudur, " şeklindeki bir ifade herhangi bir eylem içermez. Bunun yerine "artıyor", "azalıyor", "yayılıyor" gibi ifadeler seçerseniz, hem somut verilerle hem de çözüm önerileriyle daha kolay çağrışım yapabilirsiniz.

Üzerinde fikir üretmeye çalıştığınız nesneyle ilgili fiiller ü-zerine yoğunlaşın. Eğer yeni bir "kalem" üzerinde düşü­nüyorsanız, "yazmak", "okumak" veya "silmek" gibi fiiller üzerine yoğunlaşmaksınız.

Kavramları eyleme dönüştürmek için başka neler yapabiliriz?