Karmaşık Neden Sonuç İlişkilerinin Döngüsel Yapısını Tanımlar

MentalPress 30

Sistem düşünürü, dinamik sistemlerde neden-sonuç ilişkilerinin doğrusaldan çok döngüsel olduğunu bilir. Karmaşık neden-sonuç ilişkileri, evdeki ısıtma sistemlerinde olduğu gibi, bir amaca yönelik olarak çalışan dengeleyici geri beslemeler olabilir. Veya, nüfus davranışında olduğu gibi, gittikçe artan pekiştirici geri beslemeler biçiminde olabilir.

“Parçalar birbirlerini nasıl etkiliyor?”

“Döngüsel nedensellik, geri beslemeler sistemin neresinde ortaya çıkıyor?”

“Sistemdeki bir geri besleme bir başka geri beslemeden daha mı etkili? Evetse, nasıl?”