Kare Masa

MentalPress 30

Kare masa:

Bu masalarda iletişim ve işbirliği azdır.

Sonuca yönelik toplantı yapılır.

Katılım daha azdır.

Kısa süreli toplantılar için kullanmanız daha yararlı olacaktır.

İkna edeceğiniz kişinin karşısına değil, sağ veya sol yanına oturmaya dikkat edin.