Kalem Elde

MentalPress 30

Ellerle bir yerlere dokunma:

İnsanlar, kendilerini huzursuz, güvensiz hissettikleri zaman bir şeye dokunma, bir şeylerle oynama, bir şeyden destek alma ihtiyacı duyarlar.

Ellerinde kalemle veya başka bir eşyayla oynayabilirler.

Bu durumlarda elde tutulan veya dokunulan obje kişide güven sağlar.