Kalabalıkta Kaybolmak

MentalPress 30

Kişilerin kimliklerinin belirlenmediği zamanlarda(örneğin, bir kalabalık içinde olduklarında) davranışlar üzerindeki kısıtlamaların gevşemesi.

İnsanlar güruh halinde hareket ettiklerinde kurbanlarını daha vahşice ve hunharca katletmişlerdir.

Bireyselliğin yok olması hesap verme hissini azaltır.

Bireyselliğin yok olması grup normlarına itaati artırır.