Kağıtlı Yazı Tahtası Notları

MentalPress 30

Toplantı suresince Flip Chart (FC) üzerine alınan notlardır.

Toplantı sonunda çoğaltılarak herkese dağıtılır. Problem çözümüne yönelik, eylem odaklı, dinamik toplantılar için idealdir.

FC notlarıyla ilgili olarak dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır;

Mümkünse birçok FC'yi bir arada kullanın. Değilse kağıtları duvara yapıştırarak aynı imkanı elde etmek mümkündür.

Bu yöntem dinamik, yaratıcı, beyin fırtınası gerektiren toplantılar için uygundur.

FC'nin herkesin görebileceği bir yere konulmasına dikkat etmek gerekir.

Düzgün ve hızlı yazan birini "yazıcı" olarak seçmek gerekir. Yazıcıyı seçmek için iki yöntemden söz edilebilir: Birincisi gönüllü arayıp içlerinden birini seçmek; ikincisi doğrudan bir kişiyi bu işle görevlendirmektir. Ancak toplantının uzunluğuna bağlı olarak yazıcının değişmesi gerekir; çünkü hep aynı kişinin yazıcı olması toplantıya katılımını düşürecektir.

Kimi zaman toplantı başlamadan önce, kimi zaman toplantının hemen başında hangi kategorilerde not tutulacağı FC'ye yazılmalıdır. Böylece toplantıya katılanlar notları rahatlıkla takip edebileceklerdir.

Her eylem maddesini "kırmızı renkte yıldız" gibi belirleyici bir işaretle göstermek ve yanına o konudan sorumlu kişinin adını ve zamanını yazmak hem konuya dikkat çeker, hem de görev dağılımının yapılmasını sağlar.

FC'ye yazılan notların basit ve kısa olmasına dikkat etmek gerekir.

Bir sonraki toplantıya tüm FC notlarını getirerek çalışmaların ne Ölçüde yapıldığını görebilirsiniz.