İyi Belirlenmiş Hedefler İçin Kriterler

MentalPress 30

İyi Belirlenmiş Hedefler İçin Kriterler

1.  Bu hedef, işimin temel niteliklerini kapsıyor mu?

2.  Hedefler listem çok uzun mu? Bir kısmını birleştirebilir miyim?

3.  Planlanan süre sonunda amacıma ulaşıp ulaşamadığımı bilecek miyim?

4.  Hedefler; miktar, kalite, zaman, maliyet belirtiyor mu?

5.  Hedefler önceliklere göre sıralanmış mı?

6.  Hedefler işimi geliştirir mi?

7.  Hedefler bilmesi gereken herkese duyurdum mu?

8.  Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerim arasında bağlantı var mı?