İşyerinde Fiziksel Çalışma Alanları

MentalPress 30

Şebekeleşmiş

Ofis kapılan açık durur ve kilitlenmez; insanlar serbestçe birbirlerinin odalarına girip çıkarlar. Ofisler aile fotoğrafları, kartpostallar, çizgi kahramanlar, iş arka­daşlarının birbirlerine verdikleri esprili notlar, resimlerle süslenmiş olabilir. Ge­niş alan tahsisleri sosyal aktiviteler için­dir: Barlar, kaleler, spor tesisleri vb. "Ay­rıcalıklı" alanlar ise (geniş bürolar, park yerleri) resmi hiyerarşi ile ilintilidir ama bunun yanında bazılarım diğerlerinden daha çok kayıran "paylaşımlar" da göz­lemlenebilir. Kurumsal logolar buluna­bilir, fakat olumsuz anlamda şebekeleş­miş kuruluşlarda bu bir eğlence unsuru haline getirilebilir. Ayrı şekilde bir bina içindeki değişik bölgeler, diğerlerinden ayrı bir yer hissi verilmek istenirmişçesine dekore edilebilir ve savunulabilir; pa­zarlama bölümü ve mali işler bölümü tamamen bir "girilmez bölge" durumuna gelebilir ya da tam tersi olabilir. Dışarı­dan gelenler, içeri girmeden önce kapıyı çaldıklarından veya farklı bir şekilde gi­yindiklerinden ötürü hemen fark edile­ceklerdir.

Kâr Amacı Güden

Çalışma alanları, insanlara işlerini gör­melerinde yardımcı olacak kadar "işlev­sel" bir biçimde tahsis edilmiştir. Açık düzen ya da masaların kullanımı açısın­dan esneklikler söz konusudur. Ama gö­revleri gerçekleştirmenin basit, etkili ve maliyeti etkileyici yöntemlerinin keşfe­dilmesi adına; "sohbet" için değil. Bir­denbire damlayan davetsiz konuklar, eğer bir meşguliyet durumu söz konusu ise büyük olasılıkla "şutlanırlar." Her ne kadar girişler muazzam şöhretin altını çizmek için tasarlanmışsa da, çalışma alanlarından en üst düzeyde yararlanılır. Ofis dekorasyonlarında öne çıkan unsur­ların ödüller, basan belgeleri vb. olduğu gözlemlenir. Yer tahsisleri kişinin başarısı ile doğru orantılıdır ve park yerinde herhangi bir kayırma yoktur; önceliğin her zaman müşteri öğesi olduğu görüle­bilir.

Bölümlenmiş

Çalışma alanları, bireylerin herhangi bir dış etkiden ötürü rahatsız olmayacakları biçimde tasarlanmıştır. Ofislerin kapılan kapalıdır ve çalışanların etkili bir şekilde hizmetine sunulması amacıyla gayet iyi donatılmıştır. Çoğu zaman bu ofisler boştur (insanlar yoldadırlar; işlerini ev­den yürütüyorlardır ya da bir konferans­tadırlar vb.) ve elemanları yerlerinde bulmak zordur. Kimi bireyler kurum içinde bu yoklukları ile ünlüdürler (Bu bağlamda sık sık yapılan bir espri şudur: "Can ile Tanrı arasında ne fark vardır? Tanrı her yerdedir, Can ise buradan başka her yerde!"). "Sanal/Bölümlenmiş" tipte­ki kuruluşlarda da çok sınırlı bir çalışma alanı vardır. İşler evden, arabadan vs. yürütülür.

Topluluksal

Gerek resmi (açık düzen), gerekse gayri-resmi olsun (ofisler arası yoğun devi­nim), yer paylaşımı çok fazladır. Kimi zaman kimin ofisine girdiğinizi anlamak güç olabilir. Bölümler veya işlevlerin arasında çok az miktarda bariyerler var­dır. Kişilere tahsis edilmiş çalışma alan-lan arasında genelde çok büyük farklar yoktur. Kurumun resmi sosyal etkinlik­lerinde oldukça kapsamlı bir biçimde gayri resmi sosyalleşme gözlemlenir; yi­yecek ve içecekler "çalışma" alanına da taşınır. Kurumsal logo her yerde görüle­bilir; ofis dekorasyonları, firmanın değer yargılarının, misyonunun ya da prensip­lerinin dilini orada burada doğaçlayacak, yayacak ve adapte edecek bir şekil­de tasarlanır.