İston

MentalPress 30

Koçluk Hizmeti: Yöneticilerin ve çalışanların işletmeye olan aidiyeti ve motivasyonu için zihinsel ve duygusal gelişimini sağlamak,  istenilen davranış değişikliğini gerçekleştirmeye çalışıldı.

Bu amaca ulaşabilmek için ilk önce işletmenin yönelttiği kişilerle bire bir görüşme neticesinde bireylerin bireysel davranış değişikliği için ihtiyaçları çıkarıldı. İkinci olarak istenilen davranış değişikliklerine ulaşılırken süreç içinde bireylere destek olundu.

Program Üç Modülden oluştu.

Birinci Modül: Mevcut Durum Analizi ve Eğitimler (Dört Hafta)

Haftada bir gün ( 6 saat )

Her hafta için ana başlıklarımız:

Etkili Bireysel Yönetim

Kişiler Arası İletişim Ve İletişim Anahtarları

Hedef Belirleme Ve Sonuç Alma

Yönetimde İletişim

Toplam 24 saat,

 

İkinci Modül: Anlama Eğitimleri ( Yirmi Dört Hafta )

Haftada bir gün ( 2 saat )

Birinci Modüldeki eğitimde alınan bilgilerin yönetim becerilerine dönük uygulamalarından oluştu.

Toplam 48 saat,

 

Üçüncü Modül: Ustalık Paylaşımı (Yirmi Dört Hafta )

Haftada bir gün ( 2 saat )

Yaratıcı Düşünce ve Problem Çözme Tekniklerinin uygulamalarını kapsadı.

Toplam 48 saat,

 

Beş ayrı ekip ile toplam 360 saat çalışıldı.