İşi Yeniden Tasarlamanın Yolları

MentalPress 30

Çalışanların motivasyonunu artırmak için bazen yaptıkları işi yeniden tasarlamak gerekebilir.

İşi yenden tasarlamanın üç yolu vardır,

  1. İş Zenginleştirme,
  2. Rotasyon,
  3. İş Genişletme,

İş Zenginleştirme;

İş zenginleştirme, işi daha ilgi çekici bir hale getirmek için yapılan çalışmalardır.

Çalışanların yaptıkları işleri, kurumun hedefleri ile ilişkilendirin.

Çalışanlar, yaptıkları işin kurumun hedeflerine ulaşmasına katkısı olmasından motive olurlar.

Karar alma sürecine çalışanlarınızı da katın.

Kariyerinde gelişmek isteyen çalışanlar, bu yönde katkı sağlamak için çok çalışacaktır.

Çalışanlarınıza yaptıkları işlerin nedenlerini ve sonuçlarını anlatın.

Böylelikle, çalışanlarınızı işlerini farklı ve daha iyi yöntemlerle yapmaları için motive etmiş olursunuz.

Unutmayın ki, başarma hırsı olan insanlar, işin bütününü görmekten hoşlanırlar.

Çalışanınıza vereceğiniz karmaşık işler, onun kendini göstermesi için fırsat tanıyacaktır.

Bununla başa çıkabilen bir çalışanın motivasyonu yükselecek ve üretkenliği artacaktır.

Çalışanlarınıza serbestlik tanıyın.

Böylelikle çalışanlar, işlerini daha verimli yapmak için kendilerini bağımsız hissedecek, bu da onların motivasyonunu artıracaktır.

Esnek çalışma saatleri, bu konuda oldukça etkili bir yöntemdir.

İş Zenginleştirmeyle Karşılanan ihtiyaçlar

İş zenginleştirme, çalışana terfi şansını arttırma fırsatı

verir. Bu sayede çalışan, kurum içerisinde kariyerini

geliştirebileceğinin farkına varır.

İş zenginleştirme sayesinde çalışan, daha büyük

projelerde görev alma, dolayısıyla da kapasitesini gösterme şansını elde eder.

Sorumluluk alma ve bunun sonuçlarına katlanma, hem

kişisel hem de profesyonel olgunluğun göstergesidir. İş

zenginleştirme, kişilerin gelişim ihtiyaçlarını karşılar ve yeni fırsatlar için motivasyonunu artırır.

Zor işleri başarmak ve sorumluluk almak, çalışanın kendisine olan güvenini artırır. Bu, özellikle tecrübesiz çalışanlar için önemli bir motivasyon aracıdır.

Rotasyon,

Rotasyon, çalışanlara belirli süreler için farklı departmanlarda görev vermektir. Her bir görevde kalma süresi, sabit veya değişken olabilir.

-Ahmet, geçen hafta yaptığın işten sıkıldığını söylemiştin. İnsan Kaynakları Bölümü ile konuştum, haftanın 2 günü onlarla birlikte çalışmaya ne dersin?  Onlardan bir arkadaş da 2 gün bizim bölümde çalışacak.

-Değişiklik benim için iyi olacak.

-Bu bolümde geliştirdiğin bazı becerilerini orada da kullanabileceksin. Aynı zamanda bu görev, sana birçok yeni beceri ve tecrübe de kazandıracak.

-Haklısınız Yeşim hanım, ilginiz için teşekkür ederim.

Rotasyonun Çalışana Faydaları

•    Yeni görevler, çalışanları tekdüzelikten kurtarır ve onla üretkenliğini artırır.

•    Sürekli aynı işle uğraşmak, çalışanın hata yapmasına sebep olabilir. Değişik görevler, çalışanın dikkatini toplamasını sağlar ve hataları önler.

•    Rotasyon sayesinde değişik beceriler elde eden çalışanlar, kendilerini daha fazla geliştirir, bu da onların terfi etme şansını artırır.

Rotasyonun Kuruma Faydaları

Rotasyon sayesinde, birden fazla görevde çalışarak bilgi edinen çalışanlar, iş arkadaşlarının yokluğunda onların boşluğunu doldurabilirler.

Böylelikle, işler aksamaz, çalışan da sahip olduğu becerilerin takdir edilmesinden dolayı motive olur.

İş Genişletme

İş genişletme, çalışanların faaliyet alanlarını genişletmek demektir. İş genişletme ile çalışanlara aynı seviyede çeşitli görevler verilir.

İş genişletmenin bir yolu, çalışana daha fazla görev ve sorumluluk vermektir. Böylelikle çalışan, zamanını daha verimli kullanmayı ve konsantrasyonunu artırmayı öğrenir

İş genişletmenin bir diğer yolu da, çalışanın yetkisini artırmak ve bunu ilgili bütün çalışanlara duyurmaktır.

Özellikle güç ve kontrol ihtiyacı olan kişiler için bu çok etkili bir yöntemdir.

-Yeşim, geçen hafta bölüme verdiğin eğitim çok etkili oldu.

-Teşekkürler.

-Şirketteki bazı yöneticilerin de bu eğitime ihtiyacı olduğunu biliyorum. Bu eğitimi yöneticilere de sen verebilirsin diye düşündüm.

İş Genişletmenin Kuruma Faydaları

Kurumlar, iş genişletme yöntemi ile çalışanlarına daha fazla görev, yetki ve sorumluluk vererek onların işi sahiplenmelerini sağlarlar.

İşlerinin sorumluluğunu alan çalışanlardan oluşan kurumlar ise daha verimli ve üretken olurlar.