İş Yaşamında Stres

MentalPress 30

İş Yaşamında Stres

Hedef Kitle: Koşullar ne olursa olsun, stres düzeyini kontrol altında tutmak, iş yerinde performansını, yaşam kalitesini artırmak ve ilişkilerini daha iyi yönetmek isteyen herkes.

Süre: 6 saat ( 09: 00-16: 00)

Katılımcı Sayısı: Bir grupta 12 kişi

Seminerin Amacı:

İş hayatımızda karşılaştığımız stresin etkisini tanımlamak ve stresin olumsuz etkilerini kontrol altında tutmaya yardımcı olacak teknikler ve alıştırmalar sunmaktır.

Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve uygulamaya sokulmasını amaçlar. Tarafımızca geliştirilen bu eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

Hedefler: Bu seminer sonunda katılımcıların;

·       Stresi tanımlayabilecek ve stres sinyallerini fark edebilecek,

·       Yaşamlarındaki stresi kontrol altına alabilmek için kapsamlı bilgi sahibi olacak,

·       Kişisel potansiyellerini kavrayacak,

·       Stresle baş edebilmek için gerekli kısa ve uzun vadeli yöntemler ve hemen uygulayabilecekleri becerileri kazanacaklardır.

Konularında becerilerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.

Eğitim Yöntemi:

·       İnteraktif bilgi paylaşımı,

·       Bireysel stres ölçümü testi,

·       Oyunlar ve değerlendirmeleri.

·       Video sunumu üzerine tartışmalar.

İçerik:

·       Ruh halimiz ve duygularımız nasıl oluşur?

·       Beyin, dil, davranış ilişkisi nasıl oluşur?

·       Zihnimizdeki görüntüleri kontrol etmek,

·       İç diyaloglarımızı kontrol etmek,

·       Duygularımızı kontrol etmek,

·       Algı filtreleri nelerdir?

·       Sınırlayıcı düşüncelerimizden nasıl kurtulabiliriz?

·       Kendi iç çatışmalarımızı nasıl engelleriz?

·       Düşüncelerimiz nasıl oluşur?

·       Olaylara bakış açılarımız seçeneklerimizi nasıl artırır?

·       Stres kaynakları,

·       Stresle başa çıkma yöntemleri,